АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору

 

 

Рішення по комплексній автоматизації КОРАЛЛ - ГОДІВЛЯ ТВАРИН

Оптимізація годівлі тварин в програмах КОРАЛЛ:

КОРАЛЛ - Годування молочної худоби (ВРХ) - розраховуються і оптимізуються раціони і кормосуміші для корів і нетелей

КОРАЛЛ - Годування для вирощування худоби (ВРХ) - для годівлі молодняку, відгодовується худоба, бики молочного та м'ясного напрямків.

КОРАЛЛ - Годування свиней

КОРАЛЛ - Годування птиці

КОРАЛЛ - Годування овець

Економічна оцінка ефективності раціону
У програмах КОРАЛЛ використовується нова модель раціону, в якій вперше враховуються втрати, викликані незбалансованістю годівлі:
- зниження продуктивності
- зниження показників відтворення
- погіршення здоров'я і племінних якостей тварин
Застосування нової моделі ефективності раціону дозволило вперше економічно оцінити значимість у раціоні кожного з нормованих компонентів харчування і співвідношень.
На підставі такого підходу розроблені економічні показники і критерії оптимізації, що забезпечують підвищення ефективності експлуатації тварин, використання кормів і найбільш раціональне формування кормових запасів.
На основі вперше розробленої заходи загальної збалансованості раціонів визначається показник збалансованості  раціону.
Аналізуються величина і джерела втрат, що викликаються відхиленням поживності раціону від норми.
Обчислюється продуктивність тварин, що забезпечується розрахованим або заданим раціоном.
Обчислюються наступні економічні показники раціону:
- прибуток
- рівень рентабельності
- вартість виробленої продукції
- оплата корму продукцією.

Розрахунок адресних комбікормів і преміксів
Програми комплексно оптимізують раціони з визначенням складу необхідних кормових добавок, що використовуються потім разом з основними кормами.
Програми дозволяють розраховувати рецепти комбікормів, преміксів, БМВД, найкращим чином поєднуються з основними кормами; при розрахунку враховується план витрачання кормів.

Що вміє Базова Програма
Балансування раціонів за всіма нормованим компонентам харчування й співвідношенням
Зберігання в базі даних характеристик і включення в розрахунок раціону практично необмеженої кількості кормів
Визначення норм годівлі за характеристиками тварин
Корекція норм годівлі
Формування власних наборів норм годівлі
Розрахунок раціонів за критеріями оптимізації:
        - максимальний прибуток
        - максимальна збалансованість
Фіксація кількості або процентного вмісту корму в раціоні
Розрахунок оптимального складу преміксу
Аналіз ефективності годування за фактичними раціонами
Аналіз розрахованих раціонів
Обчислення продуктивності, забезпечуваною раціоном
Обчислення показників збалансованості та економічної ефективності раціонів
Аналіз структури збалансованості раціону за компонентами харчування й співвідношенням
Аналіз структури втрат за видами та джерелами
Формування власної бази кормів
Формування завдань на годування груп тварин
Формування заявок для програми КОРАЛЛ - Кормова база
Формування і друк звітів, завдань, аналітичних таблиць і діаграм
Оформлення вихідних документів
Збереження звітів і діаграм у MS Word, Excel.

Базові програми можуть доповнюватися модулями, які розширюють їх функціональні можливості.
Що роблять Додаткові Модулі?
Розрахунок і аналіз комбікормів, БМВД, преміксів
Завдання необхідної структури комбікорму перед розрахунком раціону
Виділення в розраховується комбікормі групи кормів Замовника та завдання структури цієї групи
Розрахунок рецептів комбікормів, БМВД, преміксів необхідної поживністю
Формування статей витрат на виробництво комбікормів, преміксів, молока
Калькуляція ціни комбікормів, БМВД, преміксів
Критерії та умови оптимізації:
- максимальна рентабельність
- максимальна продуктивність
- максимальне збереження тварини 
- максимальний прибуток при заданій збалансованості
- максимальний прибуток при заданій вартості раціону
- максимальна збалансованість при заданій вартості раціону
- максимальна рентабельність при заданій збалансованості
- мінімальна вартість раціону при обмеженнях на поживність
- мінімальна вартість раціону при заданій збалансованості
- оптимізація преміксу для заданого раціону:
     - на максимальний прибуток
     - на максимальну збалансованість
Розрахунок раціонів догодовування для тварин підвищеної продуктивності
Програмування приросту маси тварин
Розрахунок і аналіз кормового плану для молодняку
Завдання структури груп кормів при розрахунку раціонів і комбікормів
Розрахунок вмісту амінокислот в кормах
Фіксація значень компонентів харчування
Корекція значущості компонентів харчування і співвідношень в годівлі тварини
Доповнення Користувачем набору компонентів харчування
Облік фактичних перетравності і засвоюваності кормів
Облік ферментів
Облік плану витрачання кормів
Завдання залежності господарських втрат від порушення планового витрачання кормів
Облік ефекту нетипового кормової добавки
Облік ефекту бетаїну
Облік гранично допустимого вмісту інгредієнтів преміксу
Розрахунок граничної та оптимальної цін на кормові продукти
Облік і моніторинг господарств і підрозділів
Об'єднання баз рецептів програм «КОРАЛ - Годування» (експорт / імпорт рецептів)

Зв'язок з іншими програмами КОРАЛЛ
Програми по годівлі мають автоматичний зв'язок з програмами:
КОРАЛЛ - Кормова база з розрахованим раціонів і рецептами і наявним запасам кормів і кормової сировини аналізується забезпеченість виробничого процесу і формуються заявки на придбання відсутніх кормів і кормового сировини.
КОРАЛЛ - Ферма ВРХ беруться характеристики тварин для розрахунку раціонів.

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року