АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору
Годівля тварин
Хвороби
Придбання Корал

 

 

Рішення по комплексній автоматизації КОРАЛЛ

Програми автоматизують ряд типових завдань в різних областях тваринництва та рослинництва:
- розрахунок і аналіз раціонів, оптимізація складу комбікормів і преміксів;
- управління утримання тварин на фермі ВРХ, молочно-товарній фермі;
- планування, ведення та аналіз кормової бази сільськогосподарського підприємства;
- діагностика хвороб ВРХ, свиней, птиці, рекомендації по боротьбі з хворобами;
- діагностика шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, рекомендації по боротьбі з хворобами і шкідниками.

Для кого розроблені програми КОРАЛЛ?
У програмах КОРАЛЛ закладені універсальні рішення, що дозволяють підвищувати ефективність роботи як фахівцям, безпосередньо пов'язаних з годуванням сільськогосподарських тварин, так і тим, хто вирішує завдання заготівлі та виробництва кормів та кормових добавок.
За специфікою використання програм можна виділити наступні категорії Користувачів:
- персонал, який експлуатує тварин або що відповідає за їх експлуатацію - фермери, зоотехніки, ветлікарі, зооінженери тваринницьких підприємств і племзаводів;
- технологи комбікормових виробництв і фірм, які виробляють кормові добавки або специфічні кормові продукти;
- керівники, економісти та головні спеціалісти тваринницьких і кормовиробничих підприємств;
- наукові співробітники, що займаються дослідженням процесів годівлі тварин;
- головні фахівці регіональних управлінь тваринництва і співробітники інформаційно-консультаційних служб;
- студенти і слухачі курсів підвищення кваліфікації в галузях тваринництва і кормовиробництва.

Про програми розрахунку раціонів
Програми призначені для оптимізації відгодівлі тварин:
    - годування молочної худоби
(розраховуються і оптимізуються раціони і кормосуміші для корів і нетелів);
    - годування при вирощуванні худоби (
розраховуються і оптимізуються раціони і кормосуміші для молодняку ВРХ, відгодівля худоби та биків молочного і м'ясного напрямку);
    - годування свиней
(розраховуються і оптимізуються раціони і кормосуміші для різних видів, порід і статево-вікових груп свиней);
    - годування птиці
(розраховуються і оптимізуються раціони і кормосуміші для різних видів, порід і статево-вікових груп птиці);
    - годування овець
(розраховуються і оптимізуються раціони і кормосуміші для різних видів, порід і статево-вікових груп овець).


Про кормову базу
Програма Кормова база об'єднує дані про потребу в кормах, комбікормів, преміксів для годівлі різних видів і статево-вікових груп тварин, визначає потреби комбікормового виробництва в сировині, необхідному для забезпечення необхідних обсягів випуску або годування, а також аналізує забезпеченість заявок, підготовлених у програмах КОРАЛЛ - Годування.
Головне призначення програми КОРАЛЛ - Кормова база - по розрахованим раціонів і рецептами кормосумішей, комбікормів, преміксів і кормових добавок виконувати планування запасів кормів і кормового сировини.

Про Ферму ВРХ
Програма Ферма ВРХ призначена для автоматизації операцій обліку, планування, контролю та аналізу при експлуатації і вирощуванні молочної худоби на фермі ВРХ.
Фактично, робота зоотехніка при управлінні змістом ВРХ з використанням програми Ферма ВРХ набуває ряд нових якостей: прозорість фізіологічного стану стада, зручність, наочність аналізу, оперативність і обґрунтованість при прийнятті рішень.

Про діагностику хвороб
Програми призначені для діагностики хвороб ВРХ, свиней, птиці, собак і визначення заходів боротьби з хворобами.
Програми являють собою Експертні Системи, розроблені для Експертів та Користувачів.
Експерт закладає правила діагностики через завдання зв'язків з хвороб та ознакам, за впливом тих чи інших ознак на їх внесок у визначення хвороби. Також Експерт описує способи та схеми боротьби з хворобою, її лікування, заходи профілактики.
Користувач, працюючи з програмою, самостійно за заданим ознаками хвороби діагностує хворобу, одержує необхідні відомості з лікування і профілактики, і може послідовно уточнювати діагноз, використовуючи всі зв'язки і знання, закладені в програму Експертом.

Програми розрахунку раціону
Традиційний підхід
На світовому ринку програмних продуктів пропонуються десятки програм для розрахунку раціонів, що базуються на загальному методичному принципі, сформульованому в середині минулого століття:
«Добитися мінімальної вартості раціону при забезпеченні заданої поживністю (обумовленої встановлюваними інтервалами допустимих значень компонентів і враховуються співвідношень)».
Прогресивний в свій час методичний підхід до розрахунку раціонів нині не забезпечує вимог сучасної науки з годівлі тварини і поглибленого економічного аналізу витрат і втрат, що викликаються незбалансованістю раціонів.
Рішення КОРАЛЛ
З метою усунення протиріч між традиційною методикою оптимізації раціонів і сучасною теорією годування тварин, уточненими економічними критеріями оцінки якості годування, авторами розроблено методику оптимізації раціонів і кормосумішей, при якому розв'язувана задача формулюється так:
«З заданого набору кормів і кормових добавок скласти раціон, що забезпечує найбільшу економічну ефективність при поточних (прогнозованих) цінах на продукцію, корми та тварин».
На основі нової моделі раціону і алгоритму оптимізації раціонів розроблено комплекс комп'ютерних програм
КОРАЛ - Комплексна оптимізація та аналіз раціонів, комбікормів, преміксів для годування:
Великої рогатої худоби
Свиней
Овець
Птахи

Особливості КОРАЛЛ
Програми КОРАЛЛ характеризуються наступними принципово новими якостями:
- розрахунок і облік втрат, що викликаються дисбалансом раціону;
- загальна оцінка збалансованості раціону.
Критерії оптимізації (без обмежень та з обмеженнями на компоненти харчування):
- максимальний прибуток
- максимальна збалансованість
- максимальна рентабельність
- максимальна продуктивність
- мінімальна вартість раціону при заданій збалансованості
- максимальний прибуток при заданій збалансованості
- максимальний прибуток при заданій вартості раціону
- максимальний прибуток при заданій продуктивності.
Контроль поживності раціону з економічної оцінки дисбалансу: 
- відсутність обмежень на кількість враховуються компонентів харчування і співвідношень
- автоматичне визначення норм годівлі
- розрахунок потенційної продуктивності тварин
- облік фактичних коефіцієнтів перетравності і засвоюваності кормів
- облік ферментів
- розрахунок вмісту амінокислот в кормах по сирому протеїну
- розрахунок економічно обґрунтованого рівня продуктивності
- облік різниці в цінах заощаджених і перевитрачено кормів
- економічна оцінка доцільності доповнення власних кормів покупними
- контроль плану витрачання кормів через економічну оцінку відхилень мас кормів в раціоні від плану
- облік ефекту бетаїну
- комплексний зоотехнічний та економічний аналіз раціонів
- комплексна оптимізація раціонів, комбікормів та кормових добавок
- розрахунок граничної та оптимальної цін кормового продукту.
Економіка при розрахунку раціонів
Набір економічних критеріїв оптимізації раціонів комплексу програм КОРАЛ дозволяє гнучко налаштовувати процес годування тварин таким чином, щоб домагатися максимальної ефективності виробництва при різних виробничих і економічних ситуаціях.

                                                     Головна ] Вгору ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року