АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору

 

 

Рішення по комплексній автоматизації КОРАЛЛ - ХВОРОБИ

Програма для діагностики хвороб ВРХ, свиней, птиці, собак та визначення заходів боротьби з хворобами
Для кого розроблена програма?
Програма потрібна ветлікарям, зоотехніка, фермерам, спеціалістам інформаційно-консультаційних сільськогосподарських служб і окремим власникам тварин (птиці, собак).

Для чого розроблено програму?
- для отримання та передачі знань від провідних фахівців з лікування тварин ветлікарям-практикам і всім тим, хто працює з програмою;
- для збору та поновлення довідкових відомостей, необхідних у щоденній роботі з діагностики та лікування хвороб;
- для самостійної постановки діагнозу та отримання детальних рекомендацій з лікування тварин (птиці, собак).

Що вміє робити програма?
- виконує автоматизовану діагностику хвороб тварини (птиці, собак);
- пропонує заходи з профілактики хвороб, лікування й оздоровлення;
- видає довідки по хворобах, їх ознаках, збудників, лікувально-профілактичним заходам; по хворобах, характерним для різних груп тварин, літературі та ін.

Як працює програма?
Програма є експертною системою.
Експертна система розділена на дві області, що відрізняються за своїм завданням і змістом роботи: область Експерта і область Користувача.
Експерт через систему взаємопов'язаних довідників вносить знання по своїй предметній області в програму і задає певні логічні зв'язки.
Користувач на основі знань Експерта отримує, що вводяться даними про відхилення в стані тваринного, діагностичні висновки. За знайденими хворобами - видаються рекомендації щодо лікування і профілактики.
По запитах Користувача йому видаються інформаційні довідки по хворобах, їх ознаках, збудників, лікувально-профілактичним заходам, літературі та ін.
Крім свого прямого призначення - діагностики хвороб і видачі рекомендацій з лікування, програма використовується в навчальному процесі спеціалізованих навчальних закладів, в системі підвищення кваліфікації ветлікарів і спеціалістів сільського господарства.
Для роботи з програмою досить мати самі загальні знання комп'ютера, так як у програмі використовуються прості інтуїтивно зрозумілі діалоги, в неї вбудована система підказок.

Що робить Експерт?
Експерт створює Базу Знань експертної системи через заповнення довідників і завдання зв'язків між відповідними записами довідників. Використовуються наступні незалежні довідники:
- Хвороби (у цей довідник заносяться хвороби, можливі у даного виду тварин)
- Ознаки хвороб (у довіднику перераховуються ознаки, що відносяться до всього безлічі хвороб, що заноситься в довідник «Хвороби»)
- Збудники хвороб (довідник являє собою список збудників хвороб)
Переносники хвороб (довідник являє собою список переносників хвороб)
Лікування, профілактика, оздоровлення (у довідник вносяться найменування заходів, що відносяться до різних хвороб (без конкретної прив'язки «хвороба - захід» і без опису змісту заходів). Заходи групуються за напрямками: лікування, профілактика, оздоровлення)
Література (довідник призначений для вказівки довідкової літератури, що відноситься до перераховуваних хвороб)

Завдання зв'язків виконується в наступній послідовності:
Вибирається група тварин
З довідника «Хвороби» вибираються хвороби, пов'язані з вибраної групи
З довідника «Ознаки хвороб» вибираються відповідні ознаки
З довідника «Збудники хвороб» вибираються відповідні збудники
З довідника «переносники хвороб» вибираються переносники (для заразної хвороби)
З довідника «Лікування, профілактика, оздоровлення» вибираються найменування відповідних заходів
Для кожного заходу описуються методи і схеми проведення лікувальних заходів
З довідника «Література» вибираються літературні джерела з інформацією по розглянутій хвороби.
Для збереження даних і знань, що вносяться Експертом, область Експерта захищено паролем.

Що робить Користувач?
Користувач виконує діагностику хвороб і отримує довідки за своїми запитами.
Діагностування хвороб починається з вибору групи тварин і вказівки ознак хвороби, що спостерігаються у тварини.
Для зручності ознаки хвороб згруповані за видами: клінічні, лабораторні, паталогоанатомічне, епізоотологічне та ін
За введеним ознаками програма визначає найбільш ймовірні хвороби із зазначенням ймовірності кожної з них.
За запитом Користувача програма видає повний список ознак вибраної хвороби, і діагноз у процесі діалогу уточнюється.
На завершення діагностики Користувачеві видається етіологія, вказуються трупи системи, видаються рекомендації по боротьбі з хворобою, наводиться перелік літератури, що відноситься до даної хвороби.

Програма як Довідник
Крім діагностичних функцій, програма використовується як довідкова система з хвороб тварин і заходів боротьби з хворобами, видаючи такі види довідок:
Тварини - Хвороби
Тварини - Ознаки - Хвороби
Тварини - Хвороби - Заходи боротьби
Тварини - Хвороби - переносники
Хвороби - Література
Переносники - Хвороби
Синоніми - Хвороби
У Довідці «Тварини - Хвороби» на першому рівні перераховуються хвороби, якими можуть хворіти жовтня даного виду. На наступному рівні для будь-якої із зазначених хвороб видається список ознак хвороби, заходів профілактики і лікування, перелік літератури через хворобу.
Довідка «Тварини - Ознаки - Хвороби» показує зв'язок кожної ознаки з хворобами, тобто входження цієї ознаки в набори ознак різних хвороб.
У Довідці «Тварини - Хвороби - Заходи боротьби» концентрується увага на заходах лікування і профілактики хвороб.
Довідка «Тварини - Хвороби - переносники» перераховує переносників вибраної заразної хвороби.
У Довідці «Хвороби - Література» наводиться бібліографічний список літератури за обраною хвороби.
Довідка «переносники - Хвороби» перераховує заразні хвороби, поширювані зазначеним переносником.
У Довідці «Синоніми - Хвороби» наводяться альтернативні назви хвороб, а також перераховуються трупи системи і описується етіологія хвороб для різних груп тварин.
Приклад діагностики хвороби

Є демоверсія
Для знайомства з програмою скачайте з сайту і встановіть на свій комп'ютер її демонстраційну версію.
Також радимо подивитися Керівництво користувача до програми, воно буде автоматично встановлено на Ваш комп'ютер разом з демоверсію.

Шкідники і хвороби культур

Програма для діагностики шкідників і хвороб культур і визначення заходів боротьби з ними

Для кого розроблена програма?
Для агрономів, фермерів, співробітників станцій із захисту рослин, інформаційно-консультаційними служб, лісівників, служб зелених насаджень, окремих землекористувачів, городників, садівників.

Для чого розроблено програму?
Програма потрібна для автоматизованої діагностики шкідників і хвороб рослин, видачі рекомендацій по боротьбі зі шкідниками та хворобами, а також інформаційних довідок.

Що вміє робити програма?
Діагностика джерел пошкодженості і ураженості рослин виконується за які вводяться у систему ознаками шкідників і хвороб в процесі діалогу «Користувач - комп'ютер». При цьому Користувачеві видаються підказки і задаються уточнюючі питання.
Після закінчення діагностики Користувачеві повідомляються необхідних заходів боротьби з шкідником або хворобою і технології виконання цих заходів.
У програмі також передбачено надання Користувачеві інформаційних довідок:
- по шкідникам і хворобам
- за характером пошкодженості і ураженості культур шкідниками та хворобами
- за методами обстеження (контролю)
- по розселенню шкідників і поширенню хвороб
- по рослинам-господарям
- за сортами, стійким до хвороб і шкідників та ін.

Програма є експертною системою і розрахована на дві категорії користувачів - Експертів та Користувачів.
Експерти через систему взаємопов'язаних довідників завантажують в програмний комплекс знання, а Користувачі на основі цих знань отримують по вводяться даними діагностичні висновки, рекомендації та інформаційні довідки.
Робота програми при діагностуванні хвороб / шкідників пшениці ілюструється наведеними копіями екранів.
Крім свого прямого призначення - практичного діагностування шкідників і хвороб рослин, експертна система використовується в навчальному процесі вищих та середніх сільськогосподарських навчальних закладів, в системі підвищення кваліфікації спеціалістів сільського господарства.

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року