АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору

 

 

Програмне забезпечення

АТ-Спостерігач - клієнтське ПЗ, яке встановлюється на робочі місця диспетчерів-спостерігачів.

 

Програмний комлекс АТ-Спостерігач дозволяє генерувати широкий набір звітів про пробіг автомобілів, витрачання палива, навантаження-розвантаження, стоянках, допущених порушеннях маршрутного завдання тощо Ці звіти можуть використовуватися для об'єктивного нарахування заробітної плати водіям, списання палива та інших операцій обліку, які традиційно проводилися, в основному, на основі усних звітів водія. Звірка даних, представлених водіями, з показаннями системи дозволяє швидко виявити недобросовісних співробітників і припинити більшість каналів розкрадань і зловживань.

Основна функціональність:
- спостереження за транспортними засобами з використанням геоінформаційної системи (ГІС);
- відображення електронних карт з спостерігаються транспортними засобами;
- перегляд параметрів руху будь-якого спостережуваного транспортного засобу;
- відображення маршруту руху
контроль маршруту руху (в т.ч. створення та налаштування маршруту, завантаження на автомобілі);
- контроль агрегатів і пристроїв автомобіля (наприклад, підйом кузова самоскида, температура рефрижератора і т.п.);
- дистанційне керування агрегатами і механізмами транспортного засобу (наприклад, блокування двигуна, включення звукового / світлового сигналу і т.п.);
- голосовий зв'язок з водієм (в т.ч. прослуховування салону);
- ведення бази даних маршрутів;
- ведення бази даних обслуговуваних об'єктів;
- формування звітів.
 

АТ-Адміністратор - програмний комлекс, призначений для налаштування і подальшої техпідтримки системи АвтоТрекер.

Основна функціональність:
- ведення бази даних бортових блоків, автомобілів, GSM-модемів, користувачів;
- настройка і управління GSM-модемами;
- настройка і управління бортовими блоками автомобілів;
- налаштування повідомлень системи;
- настройка подій і команд бортових блоків;
- настроювання програмних операторів;
- налаштування додаткових програмних модулів системи АвтоТрекер (якщо вони встановлені);
- реєстрація та призначення ролей користувачам;
- регулювання SMS-трафіку в системі
тестування і налагодження системи
АТ-Web - являє собою клієнтське web-додаток, функціонально схоже з програмним комплексом АТ-Спостерігач.

Головна перевага даного додатку в тому, що для обробки даних про місцезнаходження транспортних засобів використовується стандартний web-браузер. Це означає, що моніторинг транспорту може відбуватися через будь-який комп'ютер чи мобільний пристрій, що має доступ до мережі Інтернет.
Динамічний призначений для користувача інтерфейс легко налаштовується відповідно до побажань користувача, наприклад, дозволяючи управляти розміщенням вікон з інформацією про місцезнаходження і стан ключових вузлів підконтрольної техніки.
Особливості даної розробки полягають у використанні flash додатка, що забезпечує широкий спектр функціонала для моніторингу та аналізу рухів об'єктів у найбільш можливому наближенні до функціонала повноцінного клієнтського додатка АТ-Спостерігач:
- відображення маршрутів і параметрів підконтрольних об'єктів на електронній карті;
- створення маршрутів для автомобілів в режимі онлайн;
- перегляд історії руху і пройдених точок;
- контроль роботи основних агрегатів і витрати палива;
- одночасне спостереження за десятками об'єктів з можливістю автоматичного спостереження;
- ведення баз даних маршрутів і об'єктів;
- складання широкого набору звітів і багато іншого.

Серверне ПЗ - серверна частина системи АвтоТрекер складається з трьох компонентів: власне сервера АвтоТрекер, сервера баз даних (СКБД) і сервера геоінформаційної системи (ГІС). Всі три компоненти можуть бути встановлені як на одному комп'ютері, так і на кількох роздільних комп'ютерах, в залежності від масштабу системи і сформованої інформаційної інфраструктури підприємства. В основу рішення покладено загальні принципи побудови корпоративних інформаційних систем: об'єктна форма зберігання даних, ієрархічний поділ прав доступу для різних співробітників і т.п. Архітектура системи містить цілий ряд новаторських рішень, що забезпечують її ефективну роботу.


Програмний продукт АТ-Сервер забезпечує обмін інформацією з бортовими блоками і з робочими місцями диспетчерів і виконує наступні задачі:
- збір інформації з бортових блоків спостережуваних об'єктів;
- двосторонній контроль доставки повідомлень на / з бортових блоків;
- контроль доступності бортових блоків у стільниковій мережі;
- обробку одержуваної інформації та її запис в базу даних;
- розсилку одержуваної інформації в ПЗ робочих місць спостерігачів;
- обробку запитів від ПО робочих місць спостерігачів (АТ-Спостерігач тощо) і відповіді на ці запити;
- передачу команд управління виконавчими пристроями (реле, клапанами і т.п.) на бортові блоки;
- запис реєстраційної інформації про бортових блоках, модемах, користувачів і т.п. в базу даних, її зміна та видалення;
- налаштування бортових блоків;
- розподіл прав доступу користувачів;
- оновлення ПЗ бортових блоків;
Необхідні також наступні програмні і апаратні компоненти загального призначення:
Сервер баз даних (Oracle або MySQL)
Геоінформаційний сервер з набором карт на необхідний регіон
SIM-карти для модемів, встановлених на сервері


Додаткові модулі - набір додаткових модулів, що розширюють базову функціональність системи АвтоТрекер:

 

АТ-Паливо - програмний модуль призначений для реалізації функцій контролю витрати палива з використанням спеціалізованого обладнання (датчиків рівня палива).

Основні функції модуля АТ-Паливо:
- тарування (градуювання показань) датчика рівня палива
- реєстрація рівня палива в підконтрольному паливному баку
- формування звітів про витрату палива

АТ-Рейс-Контроль - ПО призначено для планування руху автотранспорту, формування колійних завдань і контролю їх виконання. АТ-Рейс-Контроль може застосовуватися для управління як регулярними поїздками (наприклад, рухом маршрутних автобусів), так і рейсами, що формуються безпосередньо перед їх початком (наприклад, роз'їздами автомобілів кур'єрських служб за адресами поточних викликів)

Основні функції модуля АТ-Рейс-контроль:
Складання рейсу як сукупності замовлень, відвідуваних об'єктів, часу прибуття і вибуття на кожному об'єкті
Призначення конкретного автомобіля на складений рейс
Автоматичний моніторинг поточного статусу рейсу та ходу його виконання
Контроль відхилень від заданого колійного завдання: порушення списку та черговості відвідуваних об'єктів, час відвідин і т.п.
Перегляд статистичної інформації про виконані рейсах: часу, пробігу і т.п.
Формування довідника автомобілів, відвідуваних об'єктів, рейсів, замовлень та ін, які використовуються при складанні рейсу
Формування взаємозв'язків між довідниками
Імпорт автомобілів та об'єктів з програми АТ-Спостерігач у відповідні довідники Рейс-Контроль

АТ-SMS - сервіс забезпечує автоматичне оповіщення відповідальних співробітників підприємства про події, що відбуваються з піднаглядними автомобілями. Ця можливість дозволяє оперативно інформувати диспетчерів та керівників всіх рівнів про нештатних події, що вимагають їх негайного втручання (наприклад, відхилення від маршруту або розкладу руху, несанкціонована зупинка, перевищення часу розвантаження / вивантаження і т.п).

Контрольовані події вибираються індивідуально для кожного автомобіля або групи автомобілів. Одне повідомлення може бути відправлено одному або декільком користувачам.

Широка асортиментна лінійка обладнання та програмного забезпечення АвтоТрекер дозволяє вирішувати специфічні завдання наших клієнтів у різних галузях

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року