АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору

 

 


Сучасна високоефективна технологія  готування кормів для свиней та великої рогатої худоби


Вченими України розроблена одна з найкращих технологій приготування гомогенної кормової суспензії (г.к.с) суміші зернових для відгодівлі  свиней та великої рогатої худоби, яка перевищує світовий рівень, що є доцільним при вступі України  в ВТО, бо знижує собівартість продукції. Різниця технологій полягає в тому, що Захід готує г.к.с. із суміші попередньо  здрібнених зернових, тобто  концентрованих збалансованих кормів, одержуючи при цьому позитивні результати на рівні 10-15% підвищення  середньодобового приросту живої маси свиней, молодняку   великої рогатої худоби і на 10% збільшення надоїв молока у корів, маючи при цьому  додаткові витрати на  здрібнення зернових,  на змішування та  підігрів, а також  додаткові витрати  на електроенергію та транспорт, що  значно впливають  на собівартість продукції.
 Розроблені в Україні енергоекономічні кормоготувальні агрегати серії АКГСМ «Мрія», потужністю 100, 200, 1000, 3000 кг/годину, переробляючи збалансовану  зернову суміш, тобто цілі зернові в гомогенну кормову суспензію, за конструкцією агрегатів, одержують ферментований корм, що дає в 2 рази вищі показники проти зарубіжних аналогів.
 

 Агрегати об’єднують в собі  4 технологічні операції, які виконують одночасно здрібнення зернових, ретельне перемішування,  підігрів, видачу корму під тиском 2-3 атм. одним електродвигуном,  потужність якого  нижча за сумарну потужність окремо взятих поопераційних агрегатів майже в 2 рази, що обумовило економію електроенергії до 30 ÷ 40%. Розташований на гідро-млині кавітаційний клапан  регулює ферментаційні процеси і   температуру г.к.с.. Всі вище перелічені процеси проходять у водному середовищі, що дало змогу виключити громіздкі циклони по збору пилу. Співвідношення води до зернової суміші (горох, ячмінь, кукурудза, пшениця, просо, овес та ін. зернові), Фото АКГСМ-03; -03М; АКГСМ-01;-02М   як 2 : 1 частки. Особливим досягненням є те, що зазор між жорнами легко регулюється і забезпечує вихід любої фракції як для годування свиней, так і великої рогатої худоби (ВРХ), в т.ч. і молодняку ВРХ. Як показали науково-виробничі досліди, за рахунок  спеціальної конструкції агрегатів та виходу  розміру фіксованої фракції, яка є найкращою для годування тварин, їх травної системи, одержуємо високоефективні корми, які  збільшують  утримання в тілі тварин азоту до 30%, кальцію до 12%, фосфору до 6.4%, магнію до 4%, що забезпечило перетравність сирої клітковини на 14.5%, сирого протеїну на 12.3%, і позитивно вплинуло на зріст живої маси тварин та надоїв молока, проти сухих концентрованих кормів та кормів одержаних за допомогою екструдерів. Найкращою фракцією для годування свиней є фракція 0.5÷1.4мм, яку забезпечують кормоагрегати серії АКГСМ, 75÷80% від загального виходу г.к.с., при зазорі 0.7÷0.8мм. Для приготування г.к.с. для ВРХ та телят, найкращою фракцією є 0.8÷2мм, яку забезпечує зазор між жорнами 1.0÷1.2мм.
 На 01.05.2009р. агрегати успішно працюють в 570 господарствах України.
Оброблені результати з фермерських господарств і сільгосппідприємств,
де працюють кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія", дали такі показники:
а) на дорощенні і відгодівлі свиней:
 - середньодобовий приріст живої маси - 780 - 850г;
 - економію кормів від нормативів - до 20%;
 - зменшення виділення гною - до 40%;
 - економію енергоресурсів - до 30%;
 - скорочення відгодівлі тварин до 100кг живої маси - до 5.5-5.8 місяців;
 - збереження свиноматок і збільшення опоросів - за рахунок дострокового  відлучення поросят;
 - лікувальні дії - за рахунок засвоєння легкого корму і процесів ферментацій  в шлунково-кишковому тракті тварин.
 Результат вище перерахованих процесів - це зниження собівартості витрат до 4-х грн. на 1 кг приросту живої маси тварин і отримання додаткових прибутків до 40тыс.грн., при відгодівлі 100 голов- до 100 кг
 б) по молодняку ВРХ:
 Включення при годуванні до основного раціону телят 30% зернової суміші і переробки її в г.к.с., при співвідношенні води до зернової суміші 3:1, сприяло зростанню середньодобових приростів живої маси (ж.м.) до 850-950г,  або на 15-20%, що зумовило скорочення терміну відгодівлі телят при досягненні  ними 500кг ж.м. на 20-30дней. Витрати на 1 кг приросту ж.м. склали 8.9
 - 9.1к.ед. Додавання г.к.с. до основних кормів поліпшило їх смакові якості  і поїдання, зменшило витрати основних кормів на 1 кг приросту живої маси  майже на 20%.
 в) по молочному стаду:
 Від оптимальних живильних речовин залежить не тільки рівень і якість молока, а і стан здоров'я корів.
 У стійловий період для підтримки апетиту і поліпшення процесу травлення до основних корм додають до 30% г.к.с. з суміші зернових. Особливо корисним в цей період є введення в раціон г.к.с. добавок бікарбонату натрію до 0.6% і 0.2% окисли магнію від кількості сухої речовини. При таких кормах молочна продуктивність корів в стійловий період була на 15-20% вищою, і зменшило на 20% післяродові ускладнення. При згодовуванні коровам зернової суміші у вигляді г.к.с. з добавками лізину і метіоніну сприяло збільшенню на 12% вмісту жиру в молоці і підвищенні вмісту лінольовой кислоти, які позитивно впливають на стан корів. Ефект отриманий від добавки 30% г.к.с.  до основних корм, з буферними добавками, підвищує рівень Рн шлунку, який сприяє поліпшенню переварімості корму, підвищенню його споживання і швидшої його евакуації з шлунку. В результаті цих процесів зростає надій, поліпшується якість молока і здоров'я корів. Навіть полив сухих кормів в годівницях г.к.с. сприяє вищепереліченим ефектам.
Результат застосування до 30% г.к.с. до основних кормів дає зниження собівартості молока до 15-20% і гарантує прибуткове господарювання. І як висновок. Втілення у виробництво кормоагрегатів нового покоління серії АКГСМ «Мрія», які готують високоефективні, по енергетичній  цінності, гомогенні кормові суспензії (ферментований корм) із суміші зернових,  дають позитивні економічні  результати при утриманні тварин і є світовим рівнем сучасного тваринництва.
Автоматизована довідкова система "Сільгосптехніка"

Назад

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року