АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Витрати підприємства: Цал-Цалко Ю.С. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

 ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

1.1. Економічна політика у сфері формування витрат.

1.2. Визнання та класифікація витрат.

1.3. Групування витрат за економічними елементами.

1.4. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

1.5. Загальновиробничі витрати підприємства.

1.6. Калькулювання виробничої собівартості виготовленої та визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

1.7. Адміністративні витрати.

1.8. Витрати на збут.

1.9. Операційні витрати, не пов’язані з виробничою діяльністю.

1.10. Витрати підприємства, не пов’язані з операційною діяльністю.

1.11. Формування витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних активів.

1.12. Формування витрат на придбання та створення запасів.

1.13. Формування витрат підприємства в системі оподаткування.

 

Розділ 2. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства.

2.1. Місце інформаційних ресурсів про витрати у процесі прийняття рішень.

2.2. Планування витрат підприємства.

2.3. Формування витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.

2.4. Інформаційні ресурси про витрати підприємства в регіонах бухгалтерського обліку.

2.5. Інформаційні ресурси про витрати підприємства у фінансовій та статистичній звітності.

 

Розділ 3. Економічні механізми формування і аналізу витрат підприємства.

3.1. Економічний механізм визначення витрат при використанні виробничих запасів.

3.2. Економічний механізм визначення витрат при використанні необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

3.3. Економічний механізм визначення витрат на оплату праці.

3.4. Економічний механізм формування витрат на соціальні заходи.

3.5. Калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

3.6. Економічний механізм формування витрат підприємства, не пов’язаних з виробничою собівартість.

3.7. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства.

 

Додатки.

Додаток А. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспортування.

Додаток Б. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

Додаток В. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства.

Додаток Г. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності.

Додаток Д. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт.

Додаток Е. Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Додаток Є. Контакт з керівником казенного підприємства.

Додаток Ж. Типова форма контракту з працівником.

Додаток З. класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва.

Додаток І. Форми фінансової звітності підприємства.

Додаток К. Динамічний ряд індексів інфляції по Україні.

Додаток Л. Облікова ставка НБУ.

Додаток М. Розміри мінімальної заробітної плати та неоподаткованого мінімуму.

Додаток Н. Характеристика основних видів підприємств за формами власності.

 

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року