АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору
Законодавство

 

 

 

ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Аграрне право України. Погрібний О.О.  К.: Істина, 2006. - 448с. Ціна 150,00грн.

Докладно розглянуто умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.

 

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково-практичний коментар Р.Я. Корінець, М.П. Гриценко, Ю.М. Берездецький, Ю.Я. Кухарук та ін.. / За ред. Р.Я, Корінця. – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с.

ЗМІСТ

Гладій М.В. Дорадчі служби як механізм відродження села.

Мельник С.І. Чому потрібне таке видання.

Як користуватися науково-практичним коментарем.

КОМЕНТАРІ

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність.

Деякі рекомендація щодо діяльності дорадчих служб різних організаційно-правових форм.

Схема реєстрації та ліквідації дорадчої служби у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Схема створення місцевої громадської організації.

PR-акції дорадчих служб.

ДОДАТКИ

І. Акти законодавства.

Перелік актів законодавства у сфері сільськогосподарської дорадчої діяльності.         

Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, Національного аграрного університету «Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні» від 25 квітня 2011 року №114/36/165.

Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» (витяг).

Положення про Міністерство аграрної політики України (витяг).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки» від 20.06.2055 р. № 210-р.

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про професійне навчання дорадників та експертів-дорадників» від 11 липня 2005 року № 311.

Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника.

Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб.

Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників.

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про організацію професійної підготовки та проведення дорадчої діяльності на професійному рівні» від 13.09.2006 року № 519.

Додаток до наказу Міністерства аграрної політики України «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 13.09.2006 № 519 від 23.10.2006 року № 600.

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження складу регіональних кваліфікаційних комісій, регіональних координаторів та апеляційної комісії» від 31 січня 2006 року № 26.

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Реєстрів сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників» від 24 лютого 2007 року № 121.

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження графіка проведення кваліфікаційних іспитів сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників» від 5 квітня 2007 року № 239.

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження організаційно-методичних документів з проведення кваліфікаційних іспитів сільськогосподарських дорадників, сільськогосподарських експертів-дорадників» від 8 травня 2007 року № 316.

Видатки на підтримку сільськогосподарської дорадчої діяльності у Державному бюджеті України на 2007 рік.

ІІ. Методичні матеріали.

Методичні рекомендації з проведення кваліфікованого іспиту фахівців, які мають бажання на професійному рівні проводити дорадчу діяльність (для вищих навчальних закладів Мінагрополітики України).

Навчальний план цільового навчання голів регіональних кваліфікованих комісій

Тематичний план цільового навчання голів регіональних кваліфікаційних комісій.

Навчальний план цільового навчання заступників голів регіональних кваліфікаційних комісій.

Тематичний план цільового навчання заступників голів регіональних кваліфікаційних комісій.

ІІІ. Статути сільськогосподарських дорадчих служб.

Статут Громадської організації «Тернопільська обласна сільськогосподарська дорадча служба».

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська обласна сільськогосподарська дорадча служба».

IV. Сільськогосподарська дорадча діяльність і місцеві програми соціально-економічного розвитку.

Програма соціально-економічного розвитку Аркадіївської сільської громади Згурівського району Київської області на 2004-2008 роки.

Програма соціально-економічного розвитку Бесідської сільської громади.

Програма розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Тетіївському районі Київської області на 2006-2009 роки.

Програма розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Київській області на 2007 рік.

Основні заходи реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2005-2006 роки (витяг).

V. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України.

Про Національну асоціацію сільськогосподарських дорадчих служб України.

Кодекс дорадників, члена Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України.

Сільськогосподарські дорадчі служби України – члени НАСДСУ (контактна інформація).

VI. Програма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (FARM).

FARM ы сільськогосподарське дорадництво.

Волинська сільськогосподарська дорадча служба.

Дніпропетровська сільськогосподарська дорадча служба.

Рівненська сільськогосподарська дорадча служба.

Сумська сільськогосподарська дорадча служба.

VII. Установи у сфері сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Відділ координації дорадництва Міністерства аграрної політики України.

Кафедра аграрного консалтингу та сервісу Національного аграрного університету.

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України.

Література з питань сільськогосподарського дорадництва.

Інститут розвитку аграрних ринків.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: Практ. Посіб. / Р.Блок, В.В. Гончаренко, Н.А. Іванова та ін.. – К.: Урожай, 2001. – 2008 с.: іл.. – Бібліогр.: с. 278 – 279.

 ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО. ПЕРЕДМОВА. СЛОВО ПОДЯКИ. СТРУКТУРА ПОСІБНИКА.

Розділ І. ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИІВІВ.

1. Історичний огляд розвитку кооперації України.

2. Кооперативи взагалі – принципи, їх визначення Міжнародним кооперативним альянсом (МКА).

Розділ ІІ. ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ.

1. Що таке сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

2. Діяльність обслуговуючого кооперативу.

            2.1. Види діяльності.

            2.2. Кооператив – продовження діяльності господарств-членів.

            2.3. Види кооперативів.

            2.4. Спілка та асоціації кооперативів.

3. Кооператив та його члени.

            3.1. Хто може бути членом кооперативу.

            3.2. Зобов’язання членів кооперативу.

            3.3. Права членів кооперативу.

            3.4. Прийом членів.

            3.5. Асоційовані члени.

            3.6. Діяльність з не членами.

4. Неприбуткова природа кооперативу.

            4.1. Чому кооператив не ставить за мету отримання прибутку?

            4.2. Економічні механізми.

5. Демократична природа кооперативу.

            5.1. Юридична основа кооперативу.

            5.2. Демократична структура кооперативу.

            5.3. Кооперативний дух.

Розділ ІІІ. СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ.

1. Процес побудови кооперативу.

2. Формування ініціативної групи.

            2.1. Ознаки вдалої ініціативної групи.

            2.2. Як створити ініціативну групу.

            2.3. Протокол про наміри.

3. Етапи розробки проекту.

            3.1. Визначення цілей і напрямків діяльності кооперативу.

            3.2. Матеріальна база кооперативу.

            3.3. Оцінка фінансових потреб.

            3.4. Оцінка ринку.

            3.5. Члени кооперативу, їх потреби та обов’язки.

            3.6. Послідовність розробки проекту.

4. Заснування кооперативу.

            4.1. Підготовка Статуту.

            4.2. Підготовка та проведення установчих зборів.

            4.3. Реєстрація та проведення установчих зборів.

            4.4. Підготовка кооперативу до початку роботи.

5. Перші кроки функціонування кооперативу.

            5.1. Початок діяльності.

            5.2. Набір персоналу.

            5.3. Запровадження на практиці кооперативних принципів.

            5.4. Посилення позиції кооперативу.

6. Навчання та консультаційна підтримка кооперативів.

            6.1. Консультаційна підтримка.

            6.2. Навчання.

Розділ IV. ВНУТРІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ОБСУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВІ.

1.Особливості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх значення.

            1.1. Типи кооперативів залежно від способу функціонування.

            1.2. Відносини між членами кооперативу та між кооперативом та його членами.

            1.3. В чому їх необхідність?

            1.4. Повне чи часткове зобов’язання?

            1.5. Встановлення правил?

            1.6. Зобов’язання  в збутових кооперативах.

            1.7. Зобов’язання в постачальницьких кооперативах.

            1.8. Зобов’язання в кооперативах зі спеціального використання техніки або господарських приміщень.

2. Умови надання послуг.

            2.1. Перелік послуг кооперативу

            2.2. Заяви про наміри та заявки на послуги.

            2.3. Вплив на вибір типу продукції членами кооперативу.

            2.4. Умови приймання та видачі продукції.

            2.5. Умови використання механізаторських послуг.

            2.6. Діяльність з нечленами.

3. Система цін та механізми оплати в кооперативі.

            3.1. Рух товарів у кооперативі.

            3.2. Принципи ціноутворення в кооператив.

            3.3. Диференціація цін і справедливість.

                        3.3.1. Якість та сезонність.

                        3.3.2. Обсяги діяльності.

                        3.3.3. Проблеми з транспортними витратами.

            3.4. Фінансові відносини з членами.

                        3.4.1. Операції в кредит.

                        3.4.2. Поточні рахунки.

                        3.4.3. Розмір пайових внесків.

                        3.4.4. Пайові внески в кооперативах, метою яких є спільне проведення ринкових операцій.

                        3.4.5. Пайові внески в кооперативі зі спільного використання матеріально-технічних засобів.

                        3.4.6. Додаткові пайові внески та внески асоційованих членів.

                        3.4.7. Механізми та порядок сплати пайових та вступних внесків.

                        3.4.8. Повернення пайових внесків членів, що виходять з кооперативу.

4. Результати діяльності кооперативу.

            4.1. Сутність економічного результату.

            4.2. Використання економічного результату.

            4.3. Кооперативні виплати.

            4.4. Нарахування на паї.

            4.5. Резервний фонд.

5. Правила внутрішньої господарської діяльності.

Розділ V. УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ.

1. Демократичне управління.

            1.1. Чому важливо, щоб управління було демократичним.

            1.2. Демократичне управління вимагає досвіду, знань і навичок.

2. Зобов’язання по веденню діяльності.

            2.1. Юридичні та нормативні основи і система управління кооперативом.

            2.2. Органи кооперативу.

3. Загальні збори.

            3.1. Роль Загальних зборів.

            3.2. Підготовка Загальних зборів.

                        3.2.1. Скликання Загальних зборів.

                        3.2.2. Порядок денний.

                        3.2.3. Фінансовий звіт.

            3.3. Проведення Загальних зборів.

                        3.3.1. Хто присутній на Загальних зборах.

                        3.3.2. Порядок проведення Загальних зборів.

4. Правління і Голова.

            4.1. Роль Правління кооперативу.

            4.2. Як працює Правління.

                        4.2.1. Збори Правління.

                        4.2.2. Обговорення та прийняття рішень.

                        4.2.3. Протокол.

            4.3. Члени Правління.

            4.4. Голова.

                        4.4.1. Роль Голови кооперативу.

                        4.4.2. Необхідні якості та позиція Голови.

            4.5. Управління у невеликих кооперативах.

5. Виконавчий директор.

            5.1. Роль Виконавчого директора.

                        5.1.1. Поточне управління.

                        5.1.2. Взаємодія Виконавчого директора і Голови.

                        5.1.3. Залучення Виконавчого директора до вирішення стратегічних питань.

            5.2. Призначення на посаду Виконавчого директора.

            5.3. Хто і які рішення приймає в кооперативі.

                        5.3.1. Статутні справи.

                        5.3.2. Управлінські справи.

6. Органи контролю.

            6.1. Ревізійна комісія (ревізор).

            6.2. Спостережна рада.

            6.3. Контроль та довіра.

7. Спілка та асоціації кооперативів.

            7.1. Функції спілок та асоціацій.

                        7.1.1. Спілки кооперативів.

                        7.1.2. Асоціації кооперативів.

                        7.1.3. Різниця між спілками й асоціаціями.

            7.2. Члени спілок та асоціацій кооперативів.

            7.3. Управління в спілках та асоціаціях кооперативів.

8. Посилення демократичного життя кооперативів і залучення членів.

            8.1. Відносини між членами і кооперативом.

            8.2. Комісії кооперативу.

            8.3. Інформація для членів кооперативу.

Розділ VI. ЗЕРНОВІ КООПЕРАТИВИ.

1. Кооператив та ринок.

            1.1. Забезпечення ринкової влади при веденні переговорів на ринку товарної продукції.

                        1.1.1. Зберігання.

                        1.1.2. Збирання великих партій зерна.

                        1.1.3. Адаптація до багатостороннього ринку.

            1.2. Переробка.

2. Матеріальна база.

            2.1. База для зберігання продукції.

                        2.1.1. Питання юридичного характеру, пов’язані з передачею майна.

                        2.1.2. Технічні аспекти.

                        2.1.3. Фінансові аспекти.

            2.2. Інше обладнання.

3. Внутрішня організація кооперативу.

            3.1. Види послуг для членів.

                        3.1.1. Спільне використання приміщень для зберігання або спільна реалізація продукції.

                        3.1.2. Постачання матеріально-технічних ресурсів.

            3.2. Участь членів у діяльності зернового кооперативу.

                        3.2.1. Зобов’язання щодо участі у діяльності кооперативу, що займається зберіганням зерна.

                        3.2.2. Зобов’язання з участі у діяльності збутового зернового кооперативу.

                        3.2.3. Зобов’язання з участв у діяльності переробного зернового кооперативу.

                        3.2.4. Висновки щодо зобов’язання з участі в діяльності.

            3.3. Внески членів.

                        3.3.1. Пайові внески у кооперативі, що займається зберіганням зерна.

                        3.3.2. Пайові внески у збутовому та переробному зерновому кооперативі.

4. Поточне управління в зерновому кооперативі.

            4.1. Організація надання послуг та управління запасами.

                        4.1.1. Організація зберігання.

                        4.1.2. Прийом зерна.

                        4.1.3. Видача зерна членам.

                        4.1.4. Реалізація та переробка.

                        4.1.5. Облік зерна, що передано до кооперативу.

            4.2. Управління маркетингом.

                        4.2.1. Фактор часу.

                        4.2.2. Фактор простору.

                        4.2.3. Збут переробленої продукції.

            4.3. Персонал зернового кооперативу.

            4.4. Система ціноутворення у зерновому кооперативі.

                        4.4.1. Ціна послуг по зберігання зерна.

                        4.4.2. Послуги з реалізації та ціна на них.

                        4.4.3. Кооперативні виплати.

ВИСНОВКИ.

Розділ VII. МОЛОЧАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ.

ВСТУП.

1. Діяльність молочарських кооперативів.

            1.1. Заготівля та збут молока.

                        1.1.1. Заготівля молока.

                        1.1.2. Збут молока.

            1.2. Інші види діяльності.

2. Участь членів в економічній діяльності кооператив.

3. Внески членів у молочарський кооператив.

4. Система ціноутворення в кооперативі та розподіл результатів.

            4.1. Ціна на молоко.

            4.2. Строки оплати.

            4.3. Ціна на інші послуги.

            4.4. Розподіл результатів.

5. Демократичне управління молочарським кооперативом.

6. Процес створення молочарського кооперативу.

            6.1. Створення ініціативної групи.

            6.2. Етапи розробки проекту.

                        6.2.1. Організація роботи ініціативної групи.

                        6.2.2. Визначення видів діяльності кооперативу.

                        6.2.3. Як створити матеріальну базу.

                        6.2.4. Визначення матеріальної бази.

            6.3. Заснування кооперативу.

            6.4. Перші кроки кооперативу.

                        6.4.1. Початок діяльності кооперативу.

                        6.4.2. Організація кооперативу.

                        6.4.3. Консолідація кооперативу.

ВИСНОВОК.

Розділ VIII. МАШИННО-ТЕХНІЧНІ КООПЕРАТИВИ.

1. Характеристики машинно-технологічного кооперативу.

            1.1. Основний принцип діяльності машинно-технологічного кооперативу.

            1.2. Розмір машинно-технологічного кооперативу.

            1.3. Додаткова діяльність.

                        1.3.1. Ремонт техніки.

                        1.3.2. Постачальницька діяльність та діяльність по реалізації.

2. Створення машинно-технологічного кооперативу.

            2.1. Члени кооперативу.

            2.2. Створення матеріальної бази.

                        2.2.1. Майнові внески членів.

                        2.2.2. Купівля техніки або/та лізинг.

                        2.2.3. Приміщення та обладнання.

            2.3. Визначення зобов’язань з діяльності та розміру внесків до пайового фонду.

            2.4. «Механізаторське коло» або обмін механізаторськими послугами – альтернатива кооперативу.

3. Функціонування машинно-технологічного кооперативу.

            3.1. Організація кооперативу.

            3.2. Планування використання техніки.

            3.3. Виконання зобов’язань з діяльності.

            3.4. Ціни на послуги.

                        3.4.1. Попередні ціни за послуги  з використання сільськогосподарської техніки.

                        3.4.2. Попередня ціна на послуги з ремонту техніки.

                        3.4.3. Кооперативні витрати.

                        3.4.4. Демократичне управління машинно-технологічним кооперативом.

ВИСНОВОК.

Розділ ІХ. СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У ПРОЦЕСІ РЕОРАГІНЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ ГОСПОДАРСТВ.

1. Передумови створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у процесі реструктуризації колективних господарств.

            1.1. Фактори та оцінка створення кількох суб’єктів господарювання у процесі реформування КСП.

                        1.1.1. Аналіз факторів, що обумовлюють розподіл КСП.

                        1.1.2. Що на даному етапі може стимулювати вибір членами реформованого КСП кількох форм господарювання.

                        1.1.3. Як розцінити розподіл господарства на кілька суб’єктів господарювання?

                        1.1.4. Забезпечення економічно доцільного і соціально справедливого розподілу майна.

            1.2. Чи можна вибрати іншу організаційно-правову форму спільного використання майна новими суб’єктами господарювання?

2. Основні формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у процесі реорганізації КСП.

            2.1. Послідовність дій при створенні обслуговуючого кооперативу у процесі реорганізації КСП.

                        2.1.1. Схема реорганізації великих колективних господарств із створенням обслуговуючого кооперативу.

                        2.1.2. Ініціативні групи з реорганізації господарства зі створенням обслуговуючого кооперативу.

                        2.1.3. Формування майнових лотів.

                        2.1.4. Узгодження заявок на майнові лоти та виявлення майна для спільного використання.

            2.2. Види обслуговуючих кооперативів, що можуть створюватися у процесі реорганізації КСП.

                        2.2.1. Спільне використання основних засобів виробництва.

                        2.2.2. Схеми вибору видів обслуговуючих кооперативів, створюваних  з використанням спільно одержаного майна.

            2.3. Нові суб’єкти господарювання як члени обслуговуючого кооперативу.

                        2.3.1. асоційовані члени обслуговуючого кооперативу.

            2.4. Формування кооперативного капіталу.

                        2.4.1. Особливості формування пайового фонду в обслуговуючому кооперативі, що створюється у процесі реорганізації КСП.

                        2.4.2. Розрахунки розміру обов’язкового пайового внеску.

                        2.4.3. Поповнення капіталу в обслуговуючих кооперативах.

3. Чи втрачається шанс створити обслуговуючі кооперативи, якщо КСП вже реорганізовано?

Розділ Х. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ.

1. Особливості обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу.

2. Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку в обслуговуючому сільськогосподарському кооперативі з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

3. Форми ведення бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку й особливості його застосування сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами.

            3.1. Особливості використання основних бухгалтерських рахунків.

4. Відображення у бухгалтерському обілку основних типових господарських операцій.

            4.1. Облік пайового і неподільного фондів.

            4.2. Облік основних засобів і амортизаційних відрахувань.

            4.3. Бухгалтерський облік операційної оренди.

            4.4. Відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку виробничих запасів і товарів.

            4.5. Відображення у бухгалтерському обліку витрат, пов’язаних із використанням робіт, надання послуг.

            4.6. Облік збутової і постачальницької діяльності.

            4.7. Облік розрахунків по заробітній платі.

            4.8. Облік грошових коштів, фінансових результатів, кооперативних виплат і виплат на паї.

5. Рекомендації по переходу із старої системи рахунків бухгалтерського обліку на нову систему рахунків.

6. Фінансовий звіт сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

7. Деякі питання оподаткування.

Додаток 10.1.

Додаток 10.2.

Додаток 10.3.

Додаток 10.4.

Додаток 10.5.

ДОДАТКИ

1. Витяг із Закону України «Про підприємства в Україні».

2. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію».

3. Указ Президента України «Про заходи забезпечення формування та функціонування аграрного ринку».

4. Взірцевий Статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

5. Рекомендації з розробки Правил внутрішнього господарської діяльності.

6. Участь підприємства АПК у формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

БІБЛІОГРАФІЯ.

 

Сільськогосподарська кооперація в Україні; 1991-1998: Законодавчі акти і нормативно-методичні документи / За ред.. М.В. Зубця. – Київ – Львів, 1998.
ЗМІСТ
М. Зубець. Слово до читача.
Р.Шмідт. Соціально-історичні передумови, законодавчі та нормативні механізми відродження кооперативного руху в Україні.
М. Гладій. Роль сільськогосподарської кооперації у реформуванні і розвитку агропромислового комплексу Львівщини.
Ю. Кухарук. Становлення дорадчої служби та її роль у розвитку сільськогосподарської кооперації.
М. Лесів. Відродження сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію».
Взірцевий статут сільськогосподарського зернопереробного кооперативу.
Взірцевий статут сільськогосподарського плодоовочевого заготівельно-збутового кооперативу.
Взірцевий статут сільськогосподарського овочепереробного кооперативу.
Взірцевий статут молочарського заготівельно-збутового кооперативу.
Взірцевий статут молочарського заготівельно-переробного кооперативу.
Взірцевий статут м’ясного заготівельно-збутового кооперативу.
Взірцевий статут м’ясопереробного кооперативу.
Взірцевий статут агросервісного кооперативу.
Взірцевий статут агросервісного кооперативу (машинно-технічна станція – МТС).
Взірцевий статут кооперативу з агрохімічного обслуговування.
Указ Президента України «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні».
Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні.
Постанова Правління Національного банку України «Про погодження Статуту кредитної спілки з питань кредитування та розрахунків із Національним банком України».
Положення про погодження Статуту кредитних спілок з питань кредитування та розрахунків і надання позичок кредитними спілками.
Взірцевий статут кредитної спілки сільськогосподарського кооперативу.
Установча угода про створення та діяльність Кредитної Спілки сільськогосподарського кооперативу.
Положення про фонд розвитку сільськогосподарської кооперації.
Закон України «Про банки і банківську діяльність».
Указ Президента України «Про фіксований сільськогосподарський податок».
Указ Президента України «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 18 червня 1998 року № 652».
Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників гірських зон та поліських територій».
Статут Львівської аграрної палати.

 

Організація фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств Запорізької області: Практ. Посібник / Ред. Дем’яненко М.Я. – Запоріжжя: Дике Поле, 2001. – 522 с.

ЗМІСТ

Передмова (голова Запорізької обласної державної адміністрації О.Ю. Кучеренко).

Передмова (академік УААН, директор ІАЕ УААН П.Т. Саблук).

1. Роль і місце фінансів в умовах ринкового середовища.

1.1. Сутність і функції фінансів.

1.2. Фінансова система України.

1.3. Управління фінансами.

1.4. Організація фінансів підприємств.

2. Організаційно-економічні засади фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств.

2.1. Цілі і завдання організації фінансового оздоровлення.

2.2. Організаційно-економічні засади фінансового оздоровлення.

3. Оборотні засоби та кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств.

3.1. Ефективність використання оборотних засобів.

3.2. Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах.

4. Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та прогнозування його рівня.

4.1. Оцінка фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.

4.1.1. Модель формування та розподіл фінансових результатів діяльності підприємства.

4.1.2. Використання прибутку.

4.1.3. Аналіз руху грошових коштів.

4.2. Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства.

4.2.1. Рентабельність, методи її визначення та шляхи підвищення.

4.2.2. Факторний аналіз рентабельності.

4.2.3. Оцінка ділової активності та ефективності діяльності підприємства.

4.2.4. Ефективність використання нематеріальних активів.

4.2.5. Ефективність використання основних засобів.

4.3. Оцінка фінансового стану підприємства.

4.3.1. Аналіз структури активів і пасивів.

4.3.2. Оцінка фінансової стійкості.

4.3.3. Оцінка платоспроможності та ліквідності.

4.4. Методичні підходи до аналізу фінансово-господарського стану сільськогосподарських підприємств.

4.4.1. Методика поглибленого аналізу.

4.4.2. Методика експрес-аналізу.

4.4.3. Методика поточного аналізу.

5. Організаційні заходи щодо покращення фінансового стану сільськогосподарських підприємств.

5.1. Інвестиційна стратегія сільськогосподарських підприємств в умовах його фінансового оздоровлення.

5.1.1. Джерела фінансування інвестицій в умовах обмежених фінансових ресурсів.

5.1.2. Спільна діяльність за господарськими договорами.

5.1.3. Залучення банківських кредитів.

5.1.4. Залучення іноземних кредитів.

5.1.5. Лізинг.

5.2. Організаційні механізми підвищення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.

5.2.1. Організаційні заходи щодо подолання неплатоспроможності підприємства та втілення стратегії його фінансового оздоровлення.

5.2.2. Досудова санація підприємства з ініціативи його вищого органу управління.

5.2.3. Механізми реструктуризації та погашення заборгованості реформованих сільськогосподарських підприємств перед комерційними структурами.

5.2.4. Ліквідація сільськогосподарських підприємств з ініціативи їх вищого органу управління.

5.2.5. Банкрутство сільськогосподарських підприємств.

6. Бізнес-план фінансового оздоровлення сільськогосподарського підприємства.

6.1. Зразковий зміст бізнес-плану оздоровлення.

6.2. Резюме до проекту.

6.3. Характеристика підприємства.

6.4. Фінансовий стан підприємства.

6.5. Виробничо-господарська діяльність.

6.6. Конкурентне середовище та маркетинг.

6.7. Фінансовий план.

6.8. План надзвичайних заходів щодо подолання неплатоспроможності підприємства.

6.9. Стратегія організації фінансового оздоровлення реформованих сільськогосподарських підприємств.

6.10. Ризики і форми їх страхування.

6.10.1. Основні види ризику.

6.10.2. Оцінка рівня ризику.

6.10.3. Форми страхування ризику.

Додатки.

Додаток 1. Розрахунок потреби в позикових коштах.

Додаток 2. Групування господарств Запорізької області за класами кредитоспроможності.

Додаток 3. Динаміка фінансових результатів та їх розподіл в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області.

Додаток 4. Рух коштів в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області.

Додаток 5. Групування сільськогосподарських підприємств Запорізької області за рівнем рентабельності (збитковості).

Додаток 6. Показники фінансового стану сільськогосподарських підприємств Запорізької області на 1997-1999 роки.

Додаток 7. Рекомендації по ліквідації колективних сільськогосподарських підприємств за рішенням вищого органу управління.

Додаток 8. Банкрутство сільськогосподарських підприємств.

Додаток 9. Зразковий бізнес-план фінансового оздоровлення сільськогосподарського підприємства.

Література.

 

Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: Навч. посібник / В.В. Зіновчук, Л.В. Молдаван, В.Б. Моссаковський та ін.; за ред.. В.В. Зіновчука. – К.: Вища освіта, 2001. – 464 с.: іл.

ЗМІСТ

Передмова (В.В. Зіновчук).

Розділ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ.

Тема 1. Поняття сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (Ф.В. Горбонос, В.В. Зіновчук, Г.В. Черевко).

            1.1. Обслуговування необхідності розвитку обслуговуючої кооперації.

            1.2. Соціально-економічна місія кооперації.

            1.3. Ідея, мета і значення кооперації.

            1.4. Міжгосподарська кооперація.

Тема 2. Кооператив – особлива форма кооперації та неприбуткової господарської діяльності (В.В. Гончаренко).

            2.1. Еволюція історичних форм кооперації та виникнення перших кооперативів.

            2.2. Кооператив як особлива організаційна форма взаємодопомоги.

            2.3. Кооперативні принципи – основа неприбуткового механізму діяльності та ознака справжніх кооперативів.

            2.4. Види кооперативів та їх класифікація.

Тема 3. Зарубіжні теорії кооперації та кооперативна доктрина (Т.С. Ожелевська).

            3.1. Доктрина як спосіб визначення специфіки кооперативу.

            3.2. Специфіка кооперативу за визначенням економічних теорій.

            3.3. Оптимуми кооперативу за мікроекономічним аналізом.

            3.4. Специфіка кооперативу в «теорії агенції» Ж. Дезе.

Тема 4. Досвід розвитку сільськогосподарської кооперації в зарубіжних країнах (В.В. Зіновчук).

            4.1. Генезис та еволюція сільськогосподарської кооперації.

            4.2. Сільськогосподарські кооперативи в сучасному агробізнесі.

Тема 5. Ретроспектива українського кооперативного руху (А.О. Пантелеймоненко).

            5.1. Сільськогосподарські асоціації і товариства – перші сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи України.

            5.2. Ощадно-позичкові та кредитні товариства.

            5.3. Сільські споживчі товариства.

Тема 6. Перспективи формування кооперативного руху в сільському господарстві України (В.В. Зіновчук, В.В. Лавринович, М.Й. Малік).      

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ.

Тема 7. Мотиви створення кооперативних формувань (Л.В. Молдаван).

Тема 8. Методологічні та методичні основи формування організаційних систем кооперативів (С.С. Бакай, Л.В. Молдаван).

            8.1. Особливості обслуговуючого кооперативу як організаційної системи.

            8.2. Методологічні та методичні підходи до проектування організаційних систем.

            8.3. Проектування обслуговуючих кооперативів.

Тема 9. Організаційно-економічні основи створення кооперативу (Л.В. Молдаван).

            9.1. Ініціювання створення кооперативу.

            9.2. Виявлення економічної проблеми та вибір діяльності, що кооперується, як основа планування організації кооперативу.

            9.3. Базовий бізнес-план як стратегія створення кооперативу.

            9.4. Обгрунтування джерела формування базового капіталу для створення кооперативу.

Тема 10. Заснування кооперативу (Л.В. Молдаван).

            10.1. Підготовка установчих документів.

            10.2. Підготовка і проведення установчих зборів.

            10.3. Державна реєстрація.

Тема 11. Організація функціонування кооперативу (Л.В. Молдаван).

            11.1. Формування адміністрації та визначення її функцій.

            11.2. Розробка організаційної структури кооперативу.

            11.3. Організація внутрішньої господарської діяльності.

            11.4. Джерела та форми поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативу.

Тема 12. Особливості організації та функціонування окремих видів обслуговуючих кооперативів (М.І. Лобанов, Л.В. Молдаван).

            12.1. Організація постачальницько-збутових кооперативів.

            12.2. Організація кооперативів із спільного використання техніки.

            12.3. Особливості організації багатофункціональних кооперативів.

Тема 13. Кредитні кооперативні формування у сільському господарстві (В.В. Гончаренко).

            13.1. «Сільські каси» Ф. Райфайзена – класична модель сільського кредитного кооперативу.

            13.2. Основні моделі кооперативної системи сільського кредитування.

            13.3. Основні організації кредитних спілок як форми кооперативного кредитування.

Тема 14. Інформаційно-консультативне забезпечення створення і функціонування кооперативів (М.І. Лобанов).

            14.1. Роль інформаційно-консультативних служб у створенні і розвитку кооперативів.

            14.2. Організаційні форми інформаційно-консультативних служб.      

Розділ 3. ОСНОВИ КООПЕРАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ.

Тема 15. Сутність та зміст маркетингу (Г.О. Андрусенко).

            15.1. Поняття і система елементів маркетингу.

            15.2. Маркетинг у сільському господарстві.

            15.3. Маркетинг в обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах.

Тема 16. Комплексне дослідження ринку (Г.О. Андрусенко).

            16.1.Етапи маркетингової діяльності на рівні сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

            16.2. Характеристика основних типів ринків, що визначають можливості дії обслуговуючого кооперативу.

            16.3. Мета, процедура та напрями комплексного дослідження ринку.

            16.4. Заходи цільового маркетингу.

Тема 17. Стратегія кооперативного маркетингу (Г.О. Андрусенко).

            17.1. Сутність і склад маркетингового середовища і його особливості для кооперативів.

            17.2. Основні види маркетингових стратегій та їх втілення в кооперативах.

            17.3. Методика розробки маркетингової стратегії кооперативу.

Тема 18. Маркетингова товарна політика в обслуговуючих кооперативах (Т.І. Яворська).

            18.1. Суть маркетингової товарної політики в сільськогосподарських кооперативах.

            18.2. Інноваційна політика.

            18.3. Асортиментна політика.

Тема 19. Ціноутворення в обслуговуючому кооперативі (Т.І. Яворська).

            19.1. Система ціноутворення в обслуговуючому кооперативі.

            19.2. Встановлення ціни в переробному заготівельно-збутовому кооперативі.

            19.3. Інформація та її роль у формуванні стратегії ціноутворення кооперативу.

Тема 20. Система руху товарів у кооперативі, методи та канали розподілу (В.В. Зіновчук, Т.І. Яворська).

            20.1. Сутність, функції і типи каналів розподілу.

            20.2. Збут сільськогосподарської продукції через кооперативів.

            20.3. Кооперативний маркетинг у США.

Тема 21. Маркетингова політика комунікацій (Т.І. Яворська).

            21.1. Суть маркетингової політики комунікацій.

         21.2. Реклама та пропаганда – головні інструменти маркетингової комунікації сільськогосподарських кооперативів.

            21.3. Основні етапи створення рекламної кампанії.

Тема 22. Сільськогосподарська політика та її вплив на кооперативний маркетинг (Т.І. Яворська).

            22.1. Державне регулювання цін в агропромисловому секторі країн Європейського Союзу.

            22.2. Вплив сільськогосподарської політики США на кооперативний маркетинг.

            22.3. Розвиток обслуговуючих кооперативів у контексті аграрної політики України.

Розділ 4. ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ.

Тема 23. Фінансова діяльність кооперативів (А.Г. Борщ, С.В. Добрякова).

            23.1. Характеристика і склад грошових надходжень.

            23.2. Управління фінансовою діяльністю.

Тема 24. Порядок оподаткування (Т.В. Кононенко).

Тема 25. Розрахунки кооперативів (В.М. Алексійчук).

Тема 26. Управління інвестиційним процесом кооперативу (П.А. Стецюк).

Тема 27. Бухгалтерський облік (О.В. Вороновська, В.Б. Моссаковський)

            27.1. Організація обліку.

            27.2. Форми обліку.

            27.3. Основні положення обліку.

            27.4. Загальні положення обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

            27.5. Облік доходів і витрат в окремих видах кооперативів.

            27.6. Облік доходів і витрат на спільне використання необоротних активів.

Тема 28. Економічні аналіз діяльність обслуговуючих кооперативів (В.А. Зебницький, В.К. Савчук, В.С. Уланчук).

            28.1. Загальні положення.

            28.2. Аналіз ресурсного забезпечення кооперативів.

            28.3. Аналіз собівартості продукції кооперативів.

            28.4. Особливості аналізу діяльності окремих кооперативів.

Розділ 5. УПРАВЛІННЯ ТА СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ.

Тема 29. Теоретичні і методологічні основи менеджменту (В.А. Рульєв).

            29.1. Суть і зміст менеджменту.

            29.2. Основні принципи управління.

            29.3. Особливості й організація управлінської діяльності.

Тема 30. Особливості і зміст основних функцій менеджменту (В.А. Рульєв).

            30.1. Сутність, призначення і класифікація функцій управління.

            30.2. Кооперативне планування.

            30.3. Організація і координація в менеджменті.

            30.4. Мотивація і контроль.

Тема 31. Особливості і управління в кооперативах (В.А. Рульєв).

            31.1. Система управління.

            31.2. Органи управління.

            31.3. Органи контролю.

            31.4. Демократизація кооперативної діяльності.

Тема 32. Управління персоналом (Т.І. Балановська).

            32.1. Визначення потреби в персоналі.

            32.2. Технологія управління персоналом.

            32.3. Використання персоналу та управління його діловою кар’єрою.

Тема 33. Розробка та процес ухвалення управлінських рішень (Й.С. Завадський)/

            33.1. Особливості ухвалення управлінських рішень.

            33.2. Види управлінських рішень і вимоги до них.

            33.3. Організація і контроль виконання управлінських рішень.

Тема 34. Формування цілей (В.А. Рульєв).

            34.1. Місія – філософія існування кооперативу.

            34.2. Цілі кооперативу і методи їх формування.

            34.3. Ієрархія цілей кооперативній діяльності.

Тема 35. Стратегічний аналіз, оцінка та прогнозування чинників середовища (В.А. Рульєв).

            35.1. Елементи зовнішнього середовища та їх взаємодія.

            35.2. Елементи внутрішнього середовища та їх оцінка.

            35.3. Стратегічний аналіз діяльності кооперативу.

Тема 36. Концептуальні основи стратегій сільськогосподарських кооперативів (В.А. Рульєв).

            36.1. Суть і значення стратегії в діяльності обслуговуючого кооперативу.

            36.2. Чинники вибору стратегії.

            36.3. Характеристика стратегій та умов їх ефективної реалізації.

Тема 37. Обгрунтування вибору стратегії кооперативу (В.А. Рульєв).

            37.1. Вибір стратегій та шляхів досягнення мети.

            37.2. Основні принципи розробки стратегії.

            37.3. Керівництво процесом виконання стратегії.

Тема 38. Корпоративна культура і стратегічне лідерство (В.А. Рульєв).

            38.1. Корпоративна культура і стратегія кооперативу.

            38.2. Здійснення стратегічного лідерства.

Глосарій.

Список рекомендованої літератури

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року