АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Теорія бухгалтерського обліку. Грабова Н.М.

ЗМІСТ
Глава 1. Бухгалтерський облік, його суть і значення
1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі
1.2. Види господарського обліку
1.3. Вимоги до обліку
1.4. Вимірники, які застосовуються в обліку

Глава 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
2.1. Предмет бухгалтерського обліку
2.2. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування
2.3. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку
2.4. Метод бухгалтерського обліку

Глава 3. Бухгалтерський баланс
3.1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова
3.2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
3.3. Форма, структура і зміст балансу

Глава 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова
4.2. Подвійний запис, його суть і значення
4.3. Хронологічний і систематичний облік
4.4. Синтетичні й аналітичні рахунки
4.5. Взаємозв'язок між балансом і рахунками
4.6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

Глава 5. Принципи обліку основних господарських процесів
5.1. Основні показники господарської діяльності
5.2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція
5.3. Облік процесу постачання
5.4. Облік процесу виробництва
5.5. Облік процесу реалізації .
5.6. Облік фінансових результатів і використання прибутку

Глава 6. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
6.1. Основи класифікації рахунків та її значення
6.2. Класифікація рахунків за економічним змістом
6.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою
6.3.1. Рахунки основні
6.3.2. Регулюючі рахунки
6.3.3. Операційні рахунки
6.3.4. Фінансово-результатні рахунки
6.3.5. Забалансові рахунки
6.4. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення

Глава 7. Документація й інвентаризація
7.1. Документація, її значення .
7.2. Вимоги до змісту й оформлення документів
7.3. Класифікація документів 154
7.4. Порядок перевірки й опрацювання документів .
7.5. Документооборот, його організація
7.6. Організація зберігання документів :
7.7. Інвентаризація, її значення і види
7.8. Порядок проведення й оформлення інвентаризації .
7.9. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку

Глава 8. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку
8.1. Облікові регістри, їх види
8.2. Форми облікових регістрів
8.3. Техніка облікової реєстрації
8.4. Форми бухгалтерського обліку
8.5. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення

Глава 9. Основи фінансової звітності
9.1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови
9.2. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення
9.3. Структура і зміст балансу
9.4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати .
9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів .
9.6. Структура і зміст Звіту про власний капітал

Глава 10. Основи організації бухгалтерського обліку
10.1. Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку
10.2. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві
10.3. Державне управління обліком і звітністю в країні .
10.4. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року