АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Підприємницьке право О. В. Старцев Навчальний посібник Київ: Істина 2006.

Тема 1 ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

§ 1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права

§ 2. Джерела підприємницького права

Тема 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.

§ 2. Види підприємницької діяльності.

§ 3. Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб'єкти господарювання.

Тема 3 СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОКРЕМІ ВИДИ

§ 1. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (громадяни-підприємці).

§ 2. Юридичні особи.

2.1. Підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація.

2.1.1. Унітарні підприємства.

2.1.2. Корпоративні підприємства.

2.1.2.3. Кооператив як суб'єкт господарювання.

2.1.2.4. Колективне сільськогосподарське підприємство.

2.1.2.5. Фермерське господарство.

2.2. Об'єднання підприємств.

Тема 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Передмова до 4 теми

§ 1. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності у державних органах. Отримання дозволів на початок роботи.

1.1. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

1.2. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності в державних органах та установах.

1.3. Отримання дозволів на початок роботи.

§ 2. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Державна реєстрація внесення змін (доповнень) до установчих документів юридичних осіб. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.

§ 3. Установчі документи юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

§ 4. Ліцензування господарської діяльності.

§ 5. Патентування підприємницької діяльності.

Тема 5 ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання.

§ 2. Реорганізація суб'єктів господарювання.

§ 3. Ліквідація суб'єктів господарювання.

§ 4. Банкрутство як правовий інститут.

§ 5. Державна реєст пр��пинення ді����������льності ����уб'єктів господарювання.

Тема 6 ДОГОВІРНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

§ 1. Поняття та ознаки господарського договору.

§ 2. Укладання, зміна і розірвання господарських договорів.

§ 3. Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними.

§ 4. Попередній договір.

§ 5. Виконання господарських договорів.

§ 6. Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань.

§ 7. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

Тема 7 ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

§ 1. Договір купівлі-продажу.

§ 2. Договір поставки.

§ 3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

§ 4. Договір енергопостачання.

§ 5. Договір міни (бартеру).

§ 6. Договір дарування.

§ 7. Договір управління майном.

Тема 8 ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В КОРИСТУВАННЯ

Передмова до теми 8

§ 1. Договір найму (оренди).

§ 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна.

§ 3. Договір лізингу.

§ 4. Договір концесії.

Тема 9 ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

§ 1. Договір підряду.

§ 2. Договір підряду на капітальне будівництво.

Тема 10 ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Передмова до теми 10 "Договори про надання послуг"

§ 1. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу.

§ 2. Договір транспортного експедирування.

§ 3. Договір страхування.

§ 4. Агентський договір.

§ 5. Договір комісії.

§ 6. Договір консигнації.

§ 7. Договір зберігання.

Тема 11 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Договір про спільну діяльність.

§ 2. Засновницький договір про створення юридичної особи.

Тема 12 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

§ 1. Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів.

§ 2. Правове значення договору купівлі-продажу для захисту прав споживачів.

§ 3. Правові гарантії забезпечення належної якості товарів.

§ 4. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів.

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року