АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Контроль і ревізія: Усач Б.Ф. Підручник. - 4-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2004. - 253 с.
Тема 1. Фінансово-господарський контроль, його предмет і метод
1.1. Сутність, завдання і функції контролю
1.2. Форми й види фінансово-господарського контролю
1.3. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі
1.4. Предмет фінансово-господарського контролю та його об'єкти
1.5. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю
Тема 2. Організація й методика контрольно-ревізійної роботи в умовах різних форм власності
2.1. Організація контрольно-ревізійної роботи, її стан і перспективи розвитку в умовах різних форм власності
2.2. Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов'язки і відповідальність ревізорів
2.3. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика
2.4. Послідовність ревізійного процесу, його планування й процедури здійснення
2.5. Організація й порядок проведення інвентаризацій
Тема 3. Методика й техніка перевірки облікової документації підчас ревізії
3.1. Техніка ревізійного дослідження документів
3.2. Прийоми перевірки документів за суттю
3.3. Криміналістична експертиза документів
3.4. Способи перевірки документів
Тема 4. Ревізія касових операцій
4.1. Завдання, послідовність, джерела ревізії
4.2. Раптова ревізія каси
4.3. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою
4.4. Документальна ревізія касових операцій
4.5. Ревізія коштів у дорозі
Тема 5. Ревізія операцій з рахунків у банках
Тема 6. Ревізія розрахункових операцій
6.1. Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками
6.2. Ревізія розрахунків з підзвітними особами
6.3. Ревізія розрахунків за претензіями
6.4. Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
6.5. Ревізія розрахунків з постачальниками та підрядниками
6.6. Ревізія розрахунків за податками і платежами
6.7. Ревізія розрахунків за страхуванням
6.8. Ревізія розрахунків з оплати праці
6.8.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії
6.8.2. Перевірка дотримання встановлених норм погодинної, відрядної оплати праці, оплати за сумісництвом, суміщенням професій і за роботу в надурочний час
6.8.3. Контроль нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням
Тема 7. Ревізія операцій з основними засобами, нематеріальними активами
7.1. Завдання і джерела ревізії
7.2. Особливості інвентаризації основних засобів
7.3. Документальна ревізія основних засобів
7.4. Перевірка амортизаційних відрахувань
7.5. Ревізія нематеріальних активів
Тема 8. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
8.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії
8.2. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
8.3. Ревізія руху та наявності товарних запасів на оптових складах
8.4. Ревізія руху та наявності товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
8.5. Ревізія наявності й руху тари під товарами та порожньої тари
8.6. Ревізія малоцінних і швидкозношуваних предметів
Тема 9. Контроль і ревізія витрат на виробництво й собівартості продукції
9.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії
9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
9.3. Ревізія собівартості продукції
Тема 10. Ревізія готової продукції та її реалізації
Тема 11. Ревізія доходів і результатів діяльності
Тема 12. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань
Тема 13. Ревізія стану бухгалтерського фінансового обліку і фінансової звітності
13.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії
13.2. Перевірка стану обліку і звітності
Тема 14. Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку
Тема 15. Наукова організація контролю й ревізії
15.1. Методика викладання курсу "Контроль і ревізія"
15.2. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі
Тема 16. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії
16.1. Основні вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії
16.2. Порядок складання основного акта ревізії
16.3. Висновки! пропозиції за результатами ревізії
16.4. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень
Тема 17. Порядок передачі матеріалів про нестачі органам слідства і суду
Тема 18. Особливості ревізії, яка проводиться на вимогу правоохоронних органів
Тема 19. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією й судово-бухгалтерською експертизою
Тема 20. Прийоми й способи економічного аналізу в контрольно-ревізійному процесі
Список використаної літератури

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року