АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації

Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. - Київ: ВІРА-Р, 1999. - 320 стор. 

Монографія присвячена питанням теоретико-методологічних основ і методичних рекомендацій щодо оцінки ефективного інвестування економіки в умовах її трансформації, механізму регулювання інвестиційних процесів та ефективних напрямів їх реалізації. Розглянуто методологічні та методичні принципи економічної оцінки ефективності інвестиційних процесів, а також новий підхід до формування системи показників визначення ефективності інвестиції з урахуванням конкретних умов ринкового середовища, що дає можливість приймати науково обґрунтовані рішення на різних рівнях управління інвестиційною діяльністю.
Висвітлено основні напрями ефективності та активізацій інвестиційних процесів в Україні.
Розрахована на широке коло фахівців у галузі інвестування різних рівнів господарської діяльності, а також науковців, викладачів та студентів економічних вузів.


Розділ 1
1.1. Розвиток вітчизняної економічної науки в галузі ефективності капітальних вкладень 1920 -1958 рр.
1.2. Аналіз типових методик визначення економічної ефективності капітальних вкладень (нової техніки) 1959—1980 рр.
1.3. Аналіз методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності заходів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу
1.4. Аналіз галузевих варіантів методик визначення ефективності (на прикладі основних інвестиційних галузей)

Розділ 2
2.1. Аналіз теорії і досвіду визначення ефективності вкладень у капітал у розвинутих капіталістичних країнах
2.2. Ринкові підходи та методи оцінки ефективності інвестицій і життєвого циклу капіталу
2.3. Аналіз фактора часу при визначенні ефективності інвестиційних рішень
2.4. Суттєві аспекти ціноутворення як фактор визначення ефективності виробництва і капіталу
2.5. Критерії ефективності інвестицій у період трансформації економіки на ринкові відносини

Розділ 3
3.1. Економічна постановка задачі дослідження ефективності інвестиційних проектів
3.2. Моделювання процесу визначення показників оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту
3.3. Методичні підходи щодо визначення ефективності інвестиційних проектів на рівні госпрозрахункових виробництв
3.4. Порівняння і вибір ефективного варіанту реалізації інвестиційних проектів з різними термінами дії
3.5. Методичні рекомендації щодо визначення економічної ефективності заходів науково-технічного прогресу в ринкових умовах 

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року