АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методичні положення та норми продуктивності праці на роботи у вівчарстві

В.В. Вітвіцький, Г.А. Нагорна, Т.В. Панчук та ін.. –К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 208 с. (Б-ка Спеціаліста АПК «Економічні нормативи».) Частина 1.

 

Зміст

Загальна частина.

Технологія утримання овець

Технічна характеристика машин і устаткування вівцеферм

Організація праці у вівчарстві

Методика та приклади розрахунку норм обслуговування

Розділ 1. Нормативи часу на обслуговування овець

Укрупнені нормативи часу на обслуговування овець

Укрупнені нормативи часу на обслуговування овець

Укрупнені нормативи часу на роздавання кормів

Нормативи часу на напування овець

Укрупнені нормативи часу на випасання овець

Нормативи часу на випасання овець, нічне чергування та вирощування ягнят

Укрупнені нормативи часу на операцію «чищення»

Нормативи часу на виявлення вівцематок в охоті, участь в осіменінні, проведення окотів, вирощування молодняка

Нормативи часу на транспортування кормів

Нормативи часу на обслуговування овець при отриманні в умовах Карпат

Нормативи часу на виконання допоміжних робіт у вівчарстві

Нормативи часу на штучне осіменіння овець

Нормативи часу на стриження овець

-         1. Механічна стрижка овець

-         2. Ручна стрижка овець

Нормативи часу на забій каракульських ягнят.

Нормативи часу на доїння овець.

Нормативи часу на профілактичне купання овець.

Нормативи часу на бонітування, відбивання молодняка і формування отар.

Нормативи часу на вирізування кізяка.

Нормативи часу на чищення кошари трактором з лопатою.

Розділ 2. Нормативи чисельності працівників вівчарських ферм.

Нормативи чисельності допоміжних працівників.

Працівники на підвезенні і роздаванні кормів.

Нормативи чисельності трактористів-машиністів на підвезенні і роздаванні кормів.

Служба штучного осіменіння.

Працівники стригальних пунктів.

Працівники на доїнні овець.

Працівники кормоцеху.

Ветеринарна служба.

Сторожі.

Забивачі худоби.

Інші працівники.

Технічне обслуговування та ремонт засобів механізації на вівцефермах, методика обчислення нормативів чисельності слюсарів-ремонтників.

Нормативи слюсарів-ремонтників, обчислені за матеріалами паспортизації ферм.

Трудомісткість технічного обслуговування, ремонту машини, устаткування та потреба в слюсарях-ремонтниках.

Нормативи чисельності електромонтерів з обслуговування електроустановок.

 

Методичні положення та норми продуктивності праці на роботи у вівчарстві

В.В. Вітвіцький, Г.А. Нагорна, Т.В. Панчук та ін.. –К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 368 с. (Б-ка Спеціаліста АПК «Економічні нормативи».) Частина 2.

 

Зміст

Вступ.

Норми обслуговування овець.

Норми обслуговування овець у зимовий період при утриманні в приміщеннях або на вигул.

Вовновий, вовново-м’ясний, м’ясо-вовновий напрям продуктивності.

М’ясо-сальний напрям продуктивності.

Смушковий напрям продуктивності.

М’ясо-вовново-молочний напрям продуктивності.

Шубний напрям продуктивності.

Норми обслуговування овець вовнового, вовново-м’ясного, м’ясо-вовнового напряму продуктивності у літній період при стійлово-пасовищному утриманні (вид пасовища: степове, чагарникове, дрібнолісся, яри, балки; штучне, сіяне).

Норми обслуговування баранів-плідників.

Норми обслуговування племінних баранців.

Норми обслуговування вівцематок.

Норми обслуговування переярок.

Норми обслуговування валахів.

Норми обслуговування ярок.

Норми обслуговування валашки.

Норми обслуговування для Карпатської зони.

Норми продуктивності для трактористів-машиністів на навантаження, транспортуванні і роздаванні кормів вівцям.

Норми продуктивності на навантаженні, підвезенні та роздаванні кормів з підводи.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року