АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Типові норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах

В.В. Вітвіцький, Ю.Я. Лузан, Л.І. Кучеренко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2007. – 672 с. (Б-ка спеціаліста АПК «Економічні нормативи».

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Класифікатор трудових операцій на тракторно-транспортних роботах.

1.1.  Система класифікації і кодування.

1.2.  Опис класифікаційних таблиць.

1.3.  Класифікаційні таблиці.

Розділ 2. Нормування тракторно-транспортних робіт.

2.1. Види транспортних перевезень в агропромисловому комплексі.

2.2. Основні нормоутворюючі чинники для розробки норм продуктивності та витрат палива на тракторно-траспротних роботах.

2.3. Заповнення спостереження листів та визначення балансу часу зміни.

2.4. Розробка нормативів часу.

2.5. Розробка норм продуктивності та витрат палива тракторно-транспортних роботах.

2.6. Кваліфікаційні вимоги до трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва.

Розділ 3. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування загальногосподарських вантажів.

3.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування загальногосподарських вантажів тракторами загального призначення з одним причепом.

3.1.1. Трактор К-701М.

3.1.2. Трактори виробництва ВАТ ХТЗ серії 170, 160 ХТЗ-17321, ХТЗ-17021, ХТЗ-17022, ХТЗ=6331 (двигуниКамАЗ-740.02-180, ВF6М1013Е-180 к.с.).

3.1.3. Трактор ХТЗ-121 (двигун СМД-19Т, 127, 152 к.с.).

3.1.4. Трактор ХТЗ-6021 (двигун 4ДТА, 60 к.с.).

3.1.5. Трактор ХТЗ-5020 (двигун ДІ44, 50 к.с.).

3.1.6. Трактор ХТЗ-2511 (двигун Д-120, 29 к.с.).

3.1.7. Трактор ЛТЗ-155 (двигун Д-181Т (СМД-25), 150 к.с.).

3.1.8. Трактор ЮМЗ-8240 (двигун Д-243, 78 к.с.).

3.1.9. Трактор ЮМЗ-6АКМ, ЮМЗ-6АКЛ (двигун Д-65М, 60 к.с.).

3.1.10. Трактор МТЗ-1522 (двигун 260.1 Turbo) з причепами вантажопідйомністю 9 та 13 т.

2.1.11. Трактор МТЗ-1221 (двигун 260.2 Turbo) з причепами вантажопідйомністю 7, 8 та 9т.

3.1.12. Трактор МТЗ-1221 (двигун 260.2 Turbo) з причепами вантажопідйомністю 10 та 12т.

3.1.13. Трактор МТЗ-1005, МТЗ-1025 (двигун Д-245) з причепами вантажопідйомністю 6, 9 та 11 т.

3.1.14. Трактор МТЗ-320 (двигун LDW1503NR) з причепом вантажопідйомністю 2 т.

3.1.15. Трактори МТЗ-1005, МТЗ-1025, МТЗ-100/102 (двигун Д-245) з причепом вантажопідйомністю 4 т (типу 2ПТС-4).

3.1.16. Трактор МТЗ-952 (двигун Д-245.5) з причепом вантажопідйомністю 10 т.

3.1.17. Трактор МТЗ-220 (двигун 2590А) з причепом вантажопідйомністю 2 т.

3.1.18. Трактор Т-40М (двигун Д-144, 50 к.с.).

3.1.19. Трактор Т-25А (двигун Д-21А, 25 к.с.).

3.1.20. Трактор Т-16М (двигун (Д-21, 25 к.с.).

3.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування загальногосподарських вантажів тракторами загального призначення з двома причепами.

3.2.1. Трактор К-701М.

3.2.2. Трактори виробництва ВАТ ХТЗ серії 170, 160 ХТЗ-17321, ХТЗ-17021, ХТЗ-17022, ХТЗ-16331 (двигун КамАЗ-740.02-180, BF6М1013Е, 180 к.с.).

3.2.3. Трактор ХТЗ-121 (двигун СМД-19Т, 127, 152 к.с.).

3.2.4. Трактор ЛТЗ-155 (двигун Д-181Т (СМД-25), 150 к.с.).

3.2.5. Трактор ЮМЗ-8240 (двигун Д-243, 78 к.с.).

3.2.6. Трактори МТЗ-1005, МТЗ-1025, МТЗ-100/102 з двома причепами вантажопідйомністю 4 т (типу 2ПТС-4).

3.3. Транспортування лісоматеріалів.

3.3.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування пиломатеріалів.

3.3.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування круглих колод та тонкомірного лісу.

3.3.3. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування дров при ручному навантаженні та розвантаженні.

3.4. Транспортування аміачної води.

3.4.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування аміачної води.

2.4.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування аміачної води тракторами К-701, К-700 в агрегаті з РЖТ-16.

3.4.3. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування аміачної води тракторами серії Т-150 в агрегаті з ХТЗ-100.27.

3.5. Транспортування гноївки.

3.5.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування гноївки.

3.5.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування гноївки тракторами К-700, К-701 в агрегаті з РЖТ-16.

3.5.3. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування гноївки тракторами серії Т-150 в агрегаті з ХТЗ-100.27.

3.6. Транспортування сіна і соломи зі стогу.

3.6.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування пресованого сіна та соломи тракторами МТЗ-952 з причепом 2ПТС-4.

3.6.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування сіна і соломи зі стогу трактором з одним причепом.

3.6.3. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування сіна і соломи зі стогу тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ з двома причепами.

3.7. Транспортування сіна і соломи на санях.

3.7.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування сіна і соломи на санях.

3.8. Транспортування скирт сіна і соломи трасовими волокушами.

3.8.1. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування сіна, соломи трасовими волокушами одним трактором.

3.8.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування сіна, соломи трасовими волокушами двома тракторами.

3.9. Транспортування стогів сіна і соломи причіпним стоговозом СП-60.

3.9.1. Вихідні нормативи часу і режимів роботи агрегатів.

Розділ 4. Норми і нормативи на транспортування сільськогосподарської продукції при обслуговуванні бункерних, безбункерних та інших мобільних агрегатів.

4.1. Нормативи часу на навантаження 1 т сільськогосподарських вантажів у транспорті засоби при збиранні безбункерними комбайнами.

4.2. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування ваговитого зерна від комбайнів при прямому комбайнуванні.

4.3. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування ваговитого зерна від комбайнів при підбиранні й обмолочуванні валків.

4.4. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування картоплі від безбункерних  комбайнів.

4.5. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування картоплі та цукрових буряків від безбункерних  комбайнів.

4.6. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування гички цукрових буряків від без бункерних комбайнів.

4.7. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування подрібненої прив’яленої маси на сінаж від комбайнів трактором серії Т-150-К з причепом ПСЄ-30.

4.8. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування сінажної маси від комбайнів тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ, Т-40АМ з причепом ПСЭ-12,5.

4.9. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування подрібненої прив’яленої маси на сінаж від комбайнів тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ, Т-40М, Т-40АМ.

4.10. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів тракторами К-701, К-700, серії-150К.

4.11. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів тракторами К-701, К-700А.

4.12. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів тракторами К-701, серії Т-150К.

4.13. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів К-701, К-700А, серії Т-150К.

4.14. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ.

4.15. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ, Т-40, Т-40М, Т-40АМ.

4.16. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від бункерних комбайнів трактором МТЗ-1522 із спеціальним причепом ПІМ-40.

4.17. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів трактором МТЗ-1221 із спеціальним причепом ПІМ-40.

4.18. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування зеленої маси на силос від безбункерних комбайнів трактором МТЗ-1221 з причепом ОЗТП-8572.

4.19. Змінні норми продуктивності та витрати палива на транспортування качанів кукурудзи від комбайнів.

Додатки.

Додаток А. Технічна характеристика тракторних причепів марки тракторів, з якими вони агрегатуються.

Додаток Б. Показники роботи транспортних агрегатів.

Додаток В. Нормативи затрат часу на вантажно-розвантажувальні роботи.

Додаток Д. Узагальнені нормативи часу на навантажування та розвантажування сільськогосподарських вантажів.

Додаток Е. Нормативи часу на перевезення 1 т вантажу на 1 км пробігу.

Додаток Ж. Витрати палива залежно від рівня використання потужності двигуна.

Додаток З. Витрати потужності тракторними агрегатами при перевезенні вантажів.

Додаток И. Витрати палива при перевезенні вантажів (основна робота).

Додаток К. Додаткова витрата палива при роботі двигуна на зупинках.

Додаток Л. Номенклатура і класифікація вантажів, прийняті в збірнику.

Додаток М. Витрати палива при роботі двигуна тракторі та інших самохідних машин на різних режимах експлуатації.

Додаток Н. Густина палива з урахуванням температурних змін.

Додаток П. Розрахункова вантажопідйомність причепа (без надставних борів).

Додаток Р. Відстань переїздів і нормативного часу на виконання операцій підготовчо-заключної роботи.

Додаток С. Затрати часу зміни на допоміжні роботи і організаційно-технічне обслуговування залежно від класу вантажу та вантажопідйомності причепа.

Додаток Т. Усереднені нормативи часу на елементи допоміжної роботи.

Додаток У. Нормативи на випадкове очікування транспортних засобів і збиральних агрегатів.

Додаток Ф. Поправочні коефіцієнти на рельєф місцевості до змінних норм продуктивності і витрати палива.

Додаток Х. Навантажувачі, які застосовують у сільському господарстві, та їх коротка характеристика.

Додаток Ц. Основні техніко-економічні показники тракторів для цілей планування.

Додаток Ш. Нормативи затрат часу на проведення щозмінного технічного обслуговування.

Додаток Щ. Номенклатура тракторів за класом.

Список використаної літератури.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року