АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур

/ М.Ф.Кисляченко, І.В. Лобастов. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2011.-352 с.

 

В науковому виданні викладено теоретичні основи послідовності розрахунку нормативної собівартості на прикладі виробництва зернових культур. Наведена вихідна інформація для розрахунків і нормативи витрат живої і уречевленої праці на 1 га та 1 ц основних зернових культур та ефективність виробництва залежно від групи поля при середньому рівні урожайності та рекомендованій закупівельній ціні.

Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, податкових органів та профспілкових організацій, органів управління агропромисловим виробництвом, працівників місцевих органів влади, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Основні методологічні підходи до визначення витрат живої та уречевленої праці на виробництві зернових культур.

       1.1.  Сутність формування нормативних систем живої та уречевленої праці в рослинництві.

     1.2.  Основні положення формування нормативних витрат на виробництво продукції рослинництва. Поняття нормативної собівартості та нормативного обліку.

Розділ 2. Загальні питання визначення економічної ефективності виробництва зернових культур.

2.1. Визначення економічної ефективності.

2.2. Формування витрат підприємства на виробництві зернових культур.

2.3. Документи первинного обліку, використовувані с/г підприємствами усіх форм власності, які займаються вирощуванням зернових культур.

Розділ 3. Основні положення та послідовність розрахунку нормативів живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур.

3.1. Розроблення нормативів виробничих витрат на виробництві зернових культур.

3.1.1. Оплата праці.

3.1.1.1. Теоретичні основи тарифікації робіт.

3.1.1.2. Класифікація тарифних розрядів робіт (трудових операцій) та їх застосування при визначенні нормативного фонду основної заробітної плати.

3.1.1.3. Річна норма робочого часу.

3.1.1.4. Витрати на оплату праці.

3.1.2. Витрати на насіння.

3.1.3. Визначення потреби в добривах та їх ціноутворення.

3.1.4. Вапнування кислих ґрунтів.

3.1.5. Використання засобів захисту рослин.

3.1.6. Витрати паливно-мастильних матеріалів та електроенергії на виробництво продукції рослинництва.

3.1.6.1. Розрахунок норм витрат комплексного палива на виробництво продукції рослинництва.

3.1.6.2. Розрахунок норм витрат живої праці та палива на збирання зернових колосових культур.

3.1.6.3. Розрахунок норм витрат електроенергії та палива на післязбиральну обробку продукції рослинництва.

3.1.7. Витрати на утримання основних засобів.

3.1.8. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

3.1.9. Ставки збору на обов’язкове державне соціальне страхування та збору на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

3.1.10. Роботи і послуги сторонніх підприємств.

3.1.11. Витрати на організацію виробництва та управління.

3.1.12. Інші витрати.

3.2. Сучасні методи визначення прямих експлуатаційних витрат за стандартом ASAE.

Розділ 4. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат живої та уречевленої праці на виробництві зернових культур за допомогою ЕКРЗ.

4.1. Послідовність розробки електронної карти ресурсного забезпечення вирощування с/г культур.

4.2. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат живої та уречевленої праці на виробництві зернових культур за допомогою ЕКРЗ.

4.3. Математична модель виробничої собівартості вирощування зернових культур залежно від групи поля.

Розділ 5. Нормативи витрат живої та уречевленої праці та ефективність виробництва зернових культур.

5.1. Вирощування озимої пшениці за традиційною технологією.

5.2. Вирощування озимої пшениці за мінімальною технологією.

5.3. Вирощування озимої пшениці за нульовою технологією. Основна техніка виробництва АТЗТ «Агро-Союз» та імпортна.

5.4. Вирощування озимої пшениці за нульовою технологією. Техніка вітчизняного виробництва.

5.5. Вирощування ярої пшениці за традиційною технологією. Техніка вітчизняного виробництва.

5.6. Вирощування озимого жита за традиційною технологією.

5.7. Вирощування вівса за традиційною технологією.

5.8. Вирощування ячменю за традиційною технологією.

5.9. Вирощування кукурудзи на зерно за традиційною технологією.

Додатки.

Додаток А1, Додаток А2.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року