АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методичні положення та норми продуктивності праці у свинарстві

Г.В. Поліньок, В.М. Зливка, Н.М. Столпакова, та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – 336 с.

 

Зміст

 

Вступ.

Розділ 1. Загальна частина.

      1.1.  Технологія утримання свиней.

      1.2.  Організація праці.

Розділ 2. Нормативна частина.

            2.1. Методика розробки укрупнених нормативів часу, нормативної чисельності працівників та норм обслуговування.

            2.2. Формування моделей організаційно-технологічних умов виробництва на свинарських фермах.

            2.2.1. Методичні положення з формування нормативів.

            2.2.2. Трудомісткість обслуговування свиней по модельних варіантах.

            2.3. Визначення загальної трудомісткості обслуговування свиней на фермах різного розміру.

            2.4. Укрупнені норми трудомісткості обслуговування свиней.

            Кнурі-плідники.

            Свиноматки підсисні.

            Свиноматки холості і поросні.

            Поросята 2-4 місячного віку.

            Ремонтний молодняк.

            Відгодівельне поголів’я свиней.

Розділ 3.  Нормативи чисельності допоміжних працівників та методичні положення з їх розрахунку.

            3.1. Підвезення і роздавання кормів.

            3.2. Вантажно-розвантажувальні роботи.

            3.3. Внутрішньофермерські перевезення.

            3.4. Транспортування вантажів.

            3.5. Приготування кормів.

            3.6. Штучне осіменіння (парування) свиней.

            3.6.1. Методика розрахунку норм обслуговування та чисельності операторів із штучного осіменіння.

            3.6.2. Нормативи чисельності працівників пункту штучного осіменіння свиней.

            3.6.3. Норми обслуговування (навантаження) тварин.

            3.6.4. Нормативи часу на штучне осіменіння свиней.

            3.7. Ветеринарна служба.

            3.7.1. Нормативи чисельності працівників ветеринарної медицини на обслуговування свиней.

            3.7.2. Нормативи часу на виконання ветеринарних робіт на свинарських фермах.

            3.8. Обслуговування тварин у нічний час.

            3.9. Охорона поголів’я.

            3.10. Забій тварин.

            3.10.1. Методика встановлення норм навантаження та нормативів чисельності працівників по забою тварин.

            3.10.2. Нормативи чисельності працівників по забою свиней.

            3.10.3. Норми навантаження на забивача свиней.

            3.10.4. Нормативи оперативного часу на роботи по забою свиней.

            3.11. Працівники складів, вагарі.

            3.11.1. Особливості організації та нормування праці комірників, вагарів.

            3.11.2. Нормативи часу на виконання складських робіт.

            3.12. Технічне обслуговування та ремонт машин і устаткування на свинофермах.

            3.12.1. Норми трудомісткості технічного обслуговування, ремонту машин і устаткування свиноферм і комплексів та потреби в слюсарях.

            3.12.2. Укрупнені нормативи чисельності слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

            3.13. Розрахунок чисельності електриків (електрослюсарів, електромонтерів) за умовними одинцями електротехнічного устаткування.

            3.14. Обслуговування насосних станцій, водопроводу і каналізації.

            3.15. Чергові санпропускника.

            3.16. Інші категорії працівників на тваринницьких фермах.

            Додаток А. Структура річної трудомісткості (витрати часу) на технічне обслуговування і ремонт машин та устаткування у тваринництві.

            Додаток Б. Технічна характеристика машин і устаткування.

            Додаток В.Система класифікації і кодування.

            Список літератури.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року