АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методичні положення та норми продуктивності на виробництво цукру

В.В. Вітвіцький, В.І. Ковальчук, А.Л. Солошонок та ін.. –К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2008. – 263 с.

(Б-ка Спеціаліста АПК «Економічні нормативи».)

Викладено методику розрахунку, норми часу, продуктивності та нормативи чисельності у виробництві цукру.

 

Розділ 1. Основні методичні положення

Розділ 2. Норми витрат праці на виробництво цукру

2.1. Приймання, зберігання сировини, тари

2.2. Підготовка сировини, тари до виробництва

2.3. Одержання бурякової стружки, дифузійного соку

2.4. Очищення дифузійного соку, сиропу

2.5. Одержання вапняного молока, сатураційного і сірчистого газу

2.6. Випарювання

2.7. Уварювання, оброблення утфелю, центрифугування

2.8. Сушіння

2.9. Пресування, гранулювання

2.10. Фасування, пакування

2.11. Переміщення, зберігання готової продукції

2.12. Технохімічний контроль

Розділ 3. Формування моделей організаційно-технологічних умов виробництва цукру і розрахунок чисельності основних працівників

Розділ 4. Обслуговування допоміжних цехів та дільниць

4.1. Чисельність працівників бурякоприймальних пунктів

4.2. Нормативи чисельності, норми часу та обслуговування устаткування ТЕЦ

4.3. Норми часу на виконання внутрішньозаводських вантажно-розвантажувальних та складських робіт

4.4. Нормативи чисельності робітників на обслуговування дільниць водопостачання, каналізації та компресорної станції

4.5. Обслуговування електроустановок

4.6. Нормативи чисельності робітників, зайнятих санітарно-побутовим обслуговуванням промислових підприємств

4.7. Нормативи чисельності працівників, зайнятих обслуговуванням душових, житлово-комунального господарства та прибиранням приміщень різного типу

4.8. Нормативи чисельності працівників, зайнятих обслуговуванням пилорами

Розділ 5. Ремонт основного технологічного устаткування

Додаток А. Класифікаційні таблиці трудових процесів виробництва цукру

Додаток Б. Формули для визначення розрахункової продуктивності устаткування цукрових заводів

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року