АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки

В.В. Вітвіцький, М.С. Лосина, А.Є. Величко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 685 с. (Б-ка спеціаліста АПК «Економічні нормативи»).

 ЗМІСТ

Загальна частина.

Розділ 1. Методика розрахунку норм часу та розробки збірників для ремонтних майстерень підприємств.

Розділ 2. Норми часу на ремонт ґрунтообробної техніки.

Плуг навісний ПЛН-3-30.

Плуг навісний ПЛН-2-30.

Плуг-розпушувач ПРПВ-5-50.

Плуг-розпушувач ПРПВ-3-50.

Плуг навісний ярусний ПНЯ-6-42.

Плуг навісний ярусний ПНЯ-4-42.

Плуг навісний ярусний ПНЯ-3-30.

Плуг навісний ярусний ПНЯ-4-35.

Плуг-лущильник ПЛ-6-30.

Плуг-лущильник ПЛ-2-30.

Плуг навісний для присадибних ділянок ПРШ-2-25.

Плуг навісний уніфікований ПНУ-4-40.

Плуг трикорпусний з гідропневматичним запобіжником ПГП-3-35.

Плуг напівнавісний уніфікований ПНУ-8-40.

Плуг уніфікований з регульованою шириною захвату ПНИ-3-40.

Плуг навісний однокорпусний загального призначення  ПН-35.

Плуг навісний обертовий ПО-4-40.

Плуг напівнавісний обертовий ПННО-8-40.

Плуг напівнавісний обертовий ПО-8.

Плуг напівпричіп ний ПП-8-35.

Плуг навісний уніфікований модульний ПУМ-5-40.

Плуг навісний уніфікований модульний ПУМ-4-40.

Плуг навісний уніфікований модульний ПУМ-3-40.

Плуг ПМУ-3-35.

Плуг ярусний секційний ПЯС-1,4.

Плуг дев’ятикорпусний напівнавісний ПТК-9-35.

Плуг восьмикорпусний навісний ПНЛ-8-40.

Плуг трикорпусний ПЛН-3-35.

Плуг чотирикорпусний ПКУ-4-35.

Плуг трикорпусний навісний ПКУ-3-35.

Плуг чотирикорпусний навісний ПН-4-40.

Плуг двох’ярусний причіпний ПЯ-3-35.

Плуг-глибокорозпушувач чизельний ПЧ-4,5.

Борона дискова важка ТДБМ-6,3.

Борона дискова важка ТДБМ-4,2.

Борона дискова важка БДТ-7,0.

Борона дискова важка БДВ-6.

Борона дискова важка БДВ-4,2.

Борона дискова важка БДТ-3.

Борона дискова важка БДВ-2,0.

Борона дискова напівнавісна БДП-6,3.

Борона дискова важка причіпна БДВП-6,3.

Борона дискова важка причіпна БДВП-4,2.

Борона дискова навісна БДН-2,6.

Борона дискова важка причіпна БДВП-7,2.

Борона гідрофікована ротаційна БГР-4,2.

Борона дискова важка причіпна БДВП-3,0.

Борона дискова хмільникова БДХ-3.

Борона дискова важка БДВ-2,6.

Борона дискова навісна БДН-1,6.

Борона дискова навісна БДН-1,6.

Борона трисекційна важка з ножеподібним зубом ЗБКТУ-1,0.

Борона дискова двослідна БДН-3.

Борона дискова БД-10.

Борона дискова важка навісна БДНТ-2,2.

Борона дискова важка БДТ-2,5А.

Борона голчаста БИГ-3.

Борона пружинна БП-8.

Борона ЗБП-0,6.

Борона зубова три ланкова середня причіпна ЗБЗС-1,0.

Борона сітчаста причіпна БСП-4,0.

Коток трисекційний причіпний КТП-7,8.

Коток кільчасто-шпоровий ККН-8,4.

Коток плоский причіпний КПП-6.

Коток плоский причіпний КПП-3.

Коток кільчасто-зубчастий ККН-2,8.

Коток водоналивний рівний причіпний ЗКВГ-1,4.

Коток водоналивний рівний СКГ-2.

Зчіпка причіпна універсальна СПУ-11.

Зчіпка універсальна гідрофікована СП-16.

Зчіпка гідрофікована причіпна СП-11.

Зчіпка гідрофікована причіпна СГ-21.

Зчіпка напівнавісна гідрофікована СН-75.

Культиватор для суцільного обробітку грунту КПСП-4.

Культиватор для суцільного обробітку грунту КПСП-4Р.

Культиватор-розпушувач КРУ-3,7.

Культиватор-плоскоріз широкозахватний КШП-8.

Культиватор ротаційний комбінований КРК-2,7.

Культиватор з S-подібним пружинним зубом КГ-4-01.

Культиватор універсальний УКР-5,6.

Культиватор навісний просапний прецизійний КА-4,2.

Культиватор фрезерний багато прохідний КФМ-2,8.

Культиватор навісний для суцільного обробітку грунту КНС-1,6.

Культиватор фрезерний для міжрядного обробітку КФ-2,7.

Культиватор-підживлювач навісний КРНВ-5,6.

Культиватор-гребенеутворювач фрезерний КФК-2,8.

Культиватор комбінований причіпний ККП-6,0.

Культиватор комбінований напівнавісний ККП-3,7.

Культиватор для суцільного обробітку грунту КП-4.

Культиватор-рослинопідживлювач для міжрядного обробітку високостеблових культур КНЭ-5,6.

Культиватор причіпний швидкісний КПНС-3,6.

Культиватор хмільниковий КУХ-3.

Культиватор швидкісний причіпний КПС-4.

Культиватор протиерозійний гідрофікований КПЭ-3,8.А.

Культиватор-плоскоріз широкозахватний КПШ-9.

Культиватор-плоскоріз широкозахватний КПШ-5.

Культиватор штанговий КШ-3,6А.

Культиватор важкий секційний КТС-10-1.

Культиватор навісний широкозахватний для високостеблевих культур КРН-8,4.

Культиватор-рослинопідживлювач навісний для високостеблевих культур КРН-5,6.

Культиватор-підгортач-рослинопідживлювач КОН-2,8П.

Культиватор-підгортач навісний КРН-4,2Г.

Культиватор-глибокорозпушувач фрезерний КФГ-3,6.

Культиватор фрезерний навісний КФ-5,4.

Культиватор-рослинопідживлювач навісний УСМК-5,4А.

Агрегат передпосівний АП-6.

Агрегат комбінований АКП-5,0.

Агрегат комбінований РВК-5,4.

Агрегат ґрунтообробний АГ-6.

Агрегат ґрунтообробний АП-3,4.

Агрегат передпосівного обробітку грунту АПГ-6.

Агрегат передпосівного обробітку грунту «Борекс» МПГ-01.

Агрегат багатоопераційний для передпосівного обробітку грунту АПБ-6 «Україна».

Агрегат чизельний АПЧ-4,5.

Агрегат чизельний АПЧ-2,5.

Агрегат комбінований для передпосівного обробітку грунту «Європак-6000».

Агрегат комбінований для передпосівного обробітку грунту «Європак-4000».

Агрегат комбінований ґрунтообробний АКП-2,5.

Агрегат комбінований напівнавісний для передпосівного обробітку грунту РВК-3,6.

Агрегат комбінований КА-3,6 без зерно тукової сівалки СЗ-3,6.

Вирівнювач поверхні поля ВПП-5,6.

Розділ 3. Норми часу на ремонт посівної техніки.

Сівалка зернотукова універсальна.

Сівалка широкозахватна зернотукова СЗ-5,4.

Сівалка зернотукова СЗ-10,8.

Сівалка зернотукова ЗС-4,2.

Сівалка зернотукова пресова СЗП-3,6.

Сівалка зернотукова СЗП-8.

Сівалка зернотукова пресова СЗП-12.

Сівалка зернотукова пресова СЗП-16.

Сівалка зернотукова комбінована СЗК-3,6.

Сівалка зернотукова наральникова причіпна СЗА-3,6.

Сівалка-культиватор зернотукова стерньова СЗС-2,1.

Сівалка зернова з дискретними апаратами СЗД-8.

Сівалка зернотрав’яна універсальна СТН-2,1.

Сівалка зернотрав’яна стерньова СТС-2,1.

Сівалка зернотукотрав’яна стерньова СТС-6.

Сівалка зернотукотрав’яна причіпна СТЗ-3,6. (СТЗ-3,6А).

Сівалка зерно льонова універсальна причіпна СЗЛ-3,6.

Сівалка рисова начіпна СРН-3,6.

Сівалка для сівби лучних трав на сіножаттях і пасовищах СЛТ-3,6.

Сівалка причіпна соєва СПС-12.

Сівалка кінна СКК-12.

Сівалка зернотукова пневматична навісна СЗПН-4.

Сівалка зернова пневматична СЗ-5,4 «Клен».

Сівалка зернова пневматична з централізованим дозуванням посівного матеріалу СЗПЦ-6.

Сівалка зернова пневматична з центральним дозуванням посівного матеріалу СЗПЦ-12.

Сівалка універсальна пневматична навісна СУПН-8.

Сівалка універсальна пневматична навісна СУПН-12.

Сівалка універсальна пневматична УПС-8.

Сівалка універсальна пневматична УПС-12.

Сівалка кукурудзяна пневматична навісна СКПН-12.

Сіялка бурякова навісна ССТ-12А.

Сівалка бурякова ССТ-18В.

Сівалка бурякова пневматична широкозахватна ССТП-18.

Розділ 4. Укрупнені норми часу на ремонт ґрунтообробної техніки.

Розділ 5. Укрупнені норми часу на ремонт посівної техніки.

Розділ 6. Норми часу на технічне обслуговування ґрунтообробної техніки.

6.1. Технічне обслуговування при підготовці до тривалого зберігання.

6.2. Технічне обслуговування у період зберігання.

6.3. Технічне обслуговування при зніманні із зберігання.

Розділ 7. Норми часу на технічне обслуговування посівної техніки.

7.1. Технічне обслуговування при підготовці до тривалого зберігання.

7.2. Технічне обслуговування у період зберігання.

7.3. Технічне обслуговування при зніманні із зберіганням.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року