АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошенні сільськогосподарських культур/ В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, О.А.Любович та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – 224 с. (Б-ка спеціаліста АПК «Економічні нормативи»).

 

ЗМІСТ

 

Терміни та визначення.

Вступ.

Розділ 1. Класифікація трудових операцій на зрошенні сільськогосподарських культур.

       1.1.  Система класифікації і кодування.

       1.2.  Опис класифікаційних таблиць.

       1.3.  Класифікаційні таблиці.

Розділ 2. Розрахунок норм і нормативів та тарифікація механізованих робіт на зрошенні.

2.1. Порядок розрахунку норм продуктивності на зрошенні сільськогосподарських культур.

2.2. Порядок розрахунку типових норм продуктивності на поверхневий полив по борознах із застосуванням поливних трубок, трубок-сифонів і гнучких трубопроводів.

2.3. Порядок розрахунку норм обслуговування дощувальних машин або установок.

2.4. Порядок розрахунку норм витрат палива та електроенергії на зрощенні сільськогосподарських культур.

2.5. Технологічні особливості при роботі з різними поливними комплексами.

2.6. Способи поливу сільськогосподарських культур.

2.7. Системи зрошення та технологічні схеми роботи машин.

Розділ 3. Нормування питомих витрат електроенергії на перекачування води насосними станціями.

3.1. Загальні положення.

3.2. Класифікація норм питомих витрат електроенергії.

3.3. Визначення норм питомих витрат електроенергії на перекачування води насосними станціями.

3.4. Порядок формування вихідних даних для розрахунку норм питомих витрат електроенергії.

3.5. Організація нормування питомих витрат електроенергії та контролю за використанням встановлених норм.

Розділ 4. Норми продуктивності та витрати електроенергії та палива на зрошення сільськогосподарських культур.

4.1.1. Норми продуктивності на зрошення низьконапірними модифікаціями зрошувальної машини «Фрегат»

4.1.2. Норми продуктивності на зрошення високонапірними модифікаціями зрошувальної машини «Фрегат»

4.2. Норми продуктивності, обслуговування та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою «Радуга»

4.3. Норми продуктивності, обслуговування та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою «Сигма»

4.4. Норми продуктивності, обслуговування та витрати палива на зрошенні дощувальними машинами «Волжанка»

4.5. Норми продуктивності та витрати палива дощувальною машиною ДФ-120 «Дніпро» при перекочуванні її з кінцевої на початкову позицію зрошуваної ділянки

4.6. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальним агрегатом ДДА-100МА

4.7. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною машиною ДДН-70 із забором води з відкритої зрошувальної мережі

4.8. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною машиною ДДН-100 із забором води з відкритої зрошувальної мережі

4.9. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні по борознах пересувним агрегатом ППА-165А (ППА-165)

4.10. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальним агрегатом ДДА-100Т

4.11. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні фронтальним далекоструминним дощувальником ДД-80

4.12. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною машиною ЭМДФ 787/200 «Кубань-Л»

4.13. Норми продуктивності на зрошенні дощувальним шлейфом ШД-25-300-12

4.14. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою «Bauer Linstar» 168 LL-ET

4.15. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні стаціонарною установкою «Monostar» BMS-100

4.16. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою «Bauer Rainstar» E3 Plus

4.17. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою «Bauer Rainstar» E4 Plus

4.18. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою «Bauer Rainstar» E 21

4.19. Норми продуктивності та витрати електроенергії на зрошенні дощувальним агрегатом «Irrimek Optirain» ST-6

4.20. Норми продуктивності та витрати електроенергії на зрошенні дощувальним агрегатом «Irrimek Optirain» ST-7

4.21. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальною установкою RW-100

4.22. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні дощувальним агрегатом «Сenterliner-168 CLS»

Розділ 5. Норми продуктивності, витрати палива та електроенергії на крапельне зрошення сільськогосподарських культур

5.1. Норми продуктивності та витрати електроенергії на зрошенні стаціонарною установкою крапельного зрошення з насосною станцією фірми «Bauer»

5.2. Норми продуктивності та витрати електроенергії на зрошенні системою крапельного зрошення фірми METZERPLAS.

5.3. Норми продуктивності та витрати електроенергії на зрошенні системою крапельного зрошення фірми А.І.К.LTD, Ізраїль.

5.4. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні стаціонарною установкою крапельного зрошення з насосною станцією фірми «Bauer» стрічками t-tape TSX-505-30-250.

5.5. Норми продуктивності та витрати палива на зрошенні стаціонарною поливною установкою крапельного зрошення 420-54-KXZ5.

Додаток А. Технічні характеристики дощувальних машин та установко.

Додаток Б. Кількість та орієнтирні норми вегетаційних поливів.

Додаток В. Види поливу, строки їх проведення і норми витрати поливної норми.

Додаток Д. Довжина поливної борозни і величина поливного струменя залежно від механічного складу ґрунту і схилу поля.

Додаток Е. Витрати палива на роботу пересувних електростанцій та генераторів електроенергії.

Додаток Ж. Розрахункові значення градувальних коефіцієнтів та норми питомих витрат електроенергії для насосних агрегатів.

Додаток З. Абсолютні відхилення ккд насосів від паспортних значень.

Додаток И. Приклади обґрунтування норм питомих витрат електроенергії та перекачування води насосними станціями.

Додаток К. Економія електроенергії на насосних станціях за рахунок зменшення робочого тиску шляхом обточування діаметра робочого колеса насоса.

Додаток Л.1. Втрати напору і енергії на транспортування води до дощувальних машин.

Додаток Л.2. Втрати напору та енергії на запірних регулюючих і запобіжних пристроях.

Додаток М. Норм питомих витрат палива на подачу води дощувальними машинами зарубіжного і вітчизняного виробництва.

Додаток О. Норми питомих витрат палива на подачу води насосними станціями.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року