АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методичні положення та норми продуктивності на виробництві м’яса і м’ясних продуктів

В.В. Вітвіцький, В.І. Ковальчук, О.П. Полонська та ін.. –К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2007. – 480 с. (Б-ка Спеціаліста АПК «Економічні нормативи».)

Зміст

Вступ.

Загальна частина.

Методика розрахунку норм праці.

Розділ 1. Забивання та переробляння худоби, птиці.

15.1.0100. Забивання та переробляння худоби, птиці.

Лінія забивання та переробляння великої рогатої худоби продуктивністю 1000 гол. За зміну.

Лінія забивання та переробляння свиней продуктивністю 1000 гол. За зміну.

Лінія забивання та переробляння дрібної рогатої худоби продуктивністю 1000 гол за зміну.

Чисельність робітників на лініях забивання і первинного переробляння худоби залежно від завантаження лінії.

15.0200. Обробляння птиці.

Лінія забивання і обробляння птиці продуктивністю 1000, 2000 і 3000 гол./год.

Професійно-кваліфікаційний склад робітників на забиванні та оброблянні птиці на лініях продуктивністю 1000, 2000 та 3000 гол./год.

Нормативи чисельності допоміжних робітників на лініях забивання та обробляння птиці.

Розділ 2. Обробляння субпродуктів, шкур, кишок, переробляння крові.

15.1.0400. Обробляння субпродуктів.

Обробляння м’ясокісткових субпродуктів.

Обробляння м’якушевих субпродуктів.

Обробляння слизових субпродуктів.

Обробляння шерстних субпродуктів.

Збирання і обробляння ендокринної ферментної сировини.

Переміщення.

Навантаження, вивантаження субпродуктів.

15.1.0500. Переробляння крові.

Первинне перероблення крові.

Виробництво альбуміну та сухого харчового концентрату крові

Виробництво солодкої плитки (гематогену).

15.1.0600. Обробляння шкур.

Санітарне обробляння шкур.

Консервування шкур.

Сортування, оформлення, пакування.

Переміщення.

Навантаження-розвантаження.

Розрахунок чисельності бригади робітників, які зайняті на операціях обробляння шкур.

15.1.0700. Обробляння кишок.

Обробляння великої рогатої худоби.

Обробляння свинячих кишок.

Обробляння кишок дрібної рогатої худоби.

Обробляння кишкової сировини на потоково-механізованих лініях.

Розділ 3. Виробництво харчових топлених жирів та кормового борошна тваринного походження, кормових і технічних жирів.

15.1.0800. Виробництво харчових топлених тваринних жирів.

Підготовка жиру-сирцю, кісток.

Витоплювання жиру.

Підготовка тари.

Фасування, оформлення, пакування жирів.

Переміщення.

15.1.0900. Виробництво кормового борошна тваринного походження, кормових і технічних жирів.

Підготовка сировини до виробництва.

Теплове обробляння, знежирювання.

Транспортування , фасування готової продукції.

Виробництво кормового борошна тваринного походження на потоково-механізованій лінії комплексного переробляння кісток.

Розділ 4. Виробництво м’ясних продуктів.

Основні технологічні процеси підготовки сировини до виробництва м’ясних продуктів.

15.1.1000. Виробництво м’ясних продуктів.

4.1. Підготовка основної сировини.

4.2. Виробництво ковбасних виробів та копченостей.

Підготовка додаткової сировини, тари, приготування розчинів.

Соління

Подрібнення сировини, приготування фаршу.

Формування м’ясних виробів.

Термічне обробляння.

Пакування, оформлення готової продукції.

4.3. Виробництво м’ясних консервів.

Підготовка основної і додаткової сировини, матеріалів, тари.

 Соління.

Подрібнення сировини, приготування фаршу.

Фасування, закупорювання банок.

Термічне обробляння.

Сортування, оформлення, пакування готової продукції.

4.4. Виробництво напівфабрикатів.

Підготовка додаткової сировини, матеріалів, тари.

Приготування фаршу.

Ручні роботи з формування, фасування, пакування напівфабрикатів.

Формування, фасування, пакування напівфабрикатів на машинах та потокових лініях.

Розділ 5. Чисельність допоміжних робітників та внутрішньо цехове і міжцехове транспортування вантажів.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих ремонтом  і міжремонтним обслуговуванням основного технологічного устаткування.

Нормативи чисельності робітників холодильних установок.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих обслуговуванням парок отельних установок.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих обслуговуванням очисних споруд і об’єктів водопостачання.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих ремонтом дерев’яної тари

Нормативи чисельності робітників, зайнятих роботами з приймання, зважування, зберігання і видавання матеріальних цінностей.

Нормативи обслуговування для прибиральників виробничих приміщень.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих санітарно-побутовим обслуговуванням.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих загальногосподарськими роботами по двору.

Нормативи чисельності робітників, зайнятих контролем якості сировини і готової продукції.

Внутрішньоцехове і міжцехове транспортування вантажів.

Загальні положення.

Розрахунок науково обґрунтованих норм продуктивності (часу) та нормативів чисельності робітників на транспортуванні вантажів.

Норми часу на навантаження і розвантаження вантажу вручну.

Норми часу на переміщення ручних візків з вантажем і без нього.

Норми часу на транспортування вантажу електроталем і електротельфером.

Норми часу на транспортування вантажу підвісними дорогами.

Норми часу на переміщення вантажу електро- й автовізками, моторолерами.

Норми часу на переміщення вантажу акумуляторними навантажувачами.

Норми часу на навантаження (розвантаження) в підіймач (ліфт) ручних візків з вантажем і без нього.

Додаток А. Класифікаційні таблиці трудових процесів виробництва м’яса та м’ясних продуктів.

Додаток Б. Середня жива маса худоби, норми виходу м’яса на кістках, прийняті для перерахунку нормативів часу на вагові одиниці.

Додаток В Норми виходу оброблених харчових субпродуктів, ендокринно-ферментної сировини та іншої продукції.

Додаток Д. Перелік постійних величин, які приймаються для визначення розрахункової (теоретичної) продуктивності устаткування та норм продуктивності на операціях оброблення кишок.

Додаток Ж. Коефіцієнти.

Додаток З. Категорії складності ремонту і розряди ремонтних циклів основного технологічного устаткування м’ясної промисловості.

Додаток К. Технічна характеристика транспортних засобів та основних типів виробничої тари внутрішньо-заводського застосування.

Додаток Л. Приклад розрахунку чисельності робітників, які обслуговують насосні станції І, ІІ та ІІІ підйомів і блоки оборотної води.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року