АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методичні положення та норми продуктивності на виробництво комбінованих кормів виробництва

/ В.В. Вітвіцький, В.І. Ковальчук, А.Л. Солошонок та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2008. – 245 с. (Б-ка Спеціаліста АПК «Економічні нормативи».

 Зміст

Вступ.

Загальна частина.

Розділ 1. Основні методичні положення розрахунку норм.

Розділ 2. Виробництво комбінованих кормів.

15.71.0100. Приймання та розміщення сировини.

15.71.0200. Сушіння сировини.

15.71.0300. Переміщення у виробництво.

15.71.0400. Очищення сировини.

15.71.0500. Відокремлення плівок від зерна.

15.72.0600. Екструдування.

15.71.0700,

15.71.0800. Подрібнення, просіювання.

15.71.0900. Дозування.

15.71.1000. Змішування.

15.71.1100. Гранулювання, брекитування.

15.71.1200. Фасування, маркування, етикетування.

15.71.1300. Зберігання, відпускання готової продукції.

15.71.1400. Технохімічний контроль.

Комплексні норми продуктивності та часу на виробництво комбікормів.

Розділ 3. Норми часу на обслуговування, норми обслуговування, устаткування комбікормових заводів та нормативи чисельності робітників основного виробництва.

3.1. Норми часу на обслуговування устаткування.

3.2. Норми обслуговування устаткування.

3.3. Нормативи чисельності робітників основного виробництва.

Розділ 4. Норми чисельності робітників допоміжного виробництва комбікормових заводів.

4.1. Нормативи чисельності робітників, зайнятих ремонтом та обслуговування електроустаткування.

4.2. Нормативи чисельності робітників ремонтно-механічних служб.

4.3. Нормативи чисельності працівників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах.

4.4. Нормативи чисельності робітників, які обслуговують вентиляційні та аспіраційні установки.

4.5. Нормативи чисельності експлуатаційного персоналу парокотельних установок.

4.6. Норми обслуговування для прибиральників виробничих приміщень.

Розділ 5. Укрупнені норми часу на технічне обслуговування та ремонт устаткування комбікормових заводів.

5.1. Укрупнені норми часу на технічне обслуговування устаткування.

5.2. Укрупнені норми часу на ремонт устаткування.

Додаток А. Класифікаційні таблиці трудових процесів виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Додаток Б. Категорії ремонтної складності устаткування.

Додаток В. Умовні одиниці автоматики контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року