АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методичні положення та норми продуктивності на інкубації у птахівництві.

В.В. Вітвіцький, А.Є. Величко, Ю.О. Василенко та ін. – К.:НДІ "Украгропромпродуктивність", 2009. - 134 с.

 

Викладено технологію процесу інкубації яєць, методику розрахунку норм та нормативної чисельності працівників, зайнятих інкубацією яєць, подані нормативи часу на виконання операцій технологічного процесу для кожного виду устаткування, наведений класифікатор трудових процесів. У виданні включені в основному нові типи інкубаторів, поширених в Україні - "Dinos-115", "Dinos-57", "Dinos-38", "Dinos-19" (Нідерланди);  "Jamesway" (Канада), "Chick Master Hatchers"; "Універсал-45"; "Універсал-50"; "Універсал-55".

 

Зміст

Розділ 1. Загальна частина

1.1.  Склад нормованих процесів праці і технологія їх виконання

1.2.  Організація праці в інкубаторії

1.3.  Схема закладання яєць

1.4.  Технічні характеристики устаткування інкубаторію

1.5.  Методика визначення загальної трудомісткості робіт і чисельності працівників інкубаторію за нормативними часу на роботи, що виконуються при інкубації яєць

Розділ 2. Нормативи часу на роботи виконувані на інкубації яєць

2.1. Нормативи часу на підготовчо-заключні операції на інкубації

2.2. Приймання яєць для інкубації

2.3. Сортування та укладання яєць для інкубації, пакування

2.4. Підготовка пакувальної тари для інкубації

2.5. Дезінфекція, опромінення і закладання яєць на інкубацію

2.6. Нормативи часу на операції по спостереженню за режимом інкубування

2.7. Нормативи часу на операції біологічного контролю за розвитком зародків під час інкубації

2.8. Нормативи часу на операції з виведення і реалізації молодняка птиці

2.9. Разові роботи, перерви, зумовлені технологією і організацією процесу

2.10. Нормативи часу санітарної обробки устаткування інкубаторію

2.11. Нормативи часу санітарної обробки приміщень і тари

Додаток А. Класифікаційні таблиці трудових процесів на інкубації яєць

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року