АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Норми продуктивності на загальнобудівельні роботи в агропромисловому будівництві.

Частина І/В.В. Вітвіцький, П.Н. Глонь, О.В. Коваленко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність№, 2005. – 702 с.

 

ЗМІСТ

Вступ.

Загальні положення.

МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ У ЮУДІВНИЦТВІ.

       1. Загальні положення.

      2. Способи проведення нормативних спостережень.

      3. Обробка матеріалів нормативних спостережень.

      4. Способи розрахунку затрат часу по елементах оперативної роботи.

      5. Проектування ланки виконавців.

      6. Проектування норм.

      7. Перевірка діючих норм.

РОЗДІЛ 1. ВНУТРІШНЬОБУДІВЕЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ РОБОТИ.

Вступна частина.

Глава 1.1. Механізовані  транспортні роботи.

Технічна частина.

1.1.1.            Навантажування матеріалів навантажувачами на гусеничному та пневмоколісному ходу.

1.1.2.            Навантажування, розвантажування та штабелювання матеріалів (вантажів) навантажувачами автомобільними.

1.1.3.            Навантажування в транспортні засоби сипких матеріалів (піску, щебеню, гравійної суміші, шлаку) екскаваторами одноковшовими, обладнаними прямою та зворотною лопатами.

1.1.4.            Навантаження одиничних залізобетонних виробів на автомобілі тельферами вантажопідйомністю до 2 т.

1.1.5.            Навантажування або розвантажування матеріалів (вантажів) стріловими самохідними кранами вантажопідйомністю до 25 т.

1.1.6.            Подавання матеріалів (вантажів) стріловими самохідними кранами вантажопідйомністю до 25 т.

1.1.7.            Подавання матеріалів (вантажів) баштовими кранами вантажопідйомністю до 10 т.

1.1.8.            Розвантажування стінових панелей з панелевозів баштовими кранами вантажопідйомністю до 10 т з установленням у касети.

1.1.9.            Розвантажування цегли глиняної звичайної пакетами (650 шт.) з автомобіля баштовими кранами вантажопідйомністю 5 т.

1.1.10.        Подавання цегли глиняної звичайної, силікатної та стінових керамічних каменів пакетами без піддонів за допомогою само затяжних захватів баштовими кранами вантажопідйомністю 5 т.

1.1.11.        Подавання матеріалів грейфером, підвішеним до стріли баштового крана вантажопідйомністю 5 т.

1.1.12.        Приймання та видавання розчину шнековим перевантажувачем.

1.1.13.        Подавання керамзитового гравію на перекриття за допомогою пневматичної установки.

1.1.14.        Навантажування залізобетонних виробів масою до 2 т трубоукладачем вантажопідйомністю до 10 т.

1.1.15.        Розвантаження залізобетонних виробів масою до 4 т екскаватором із змінним крановим устаткуванням вантажопідйомністю до 10 т.

1.1.16.        Подавання матеріалів (вантажів) підіймачами і стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 1 т.

1.1.17.        Навантажування або розвантажування матеріалів (вантажів) козловими кранами вантажопідйомністю до 30 т.

1.1.18.        Переміщення матеріалів (вантажів) стрічковими транспортерами.

1.1.19.        Розвантажування сипких матеріалів з транспортних засобів тракторами «Бєларусь» і Т-130 з начіпним устаткуванням – скребком.

1.1.20.        Переміщення залізобетонних конструкцій волоком до місця встановлення за допомогою трактора ДТ-75.

Глава 1.2. Немеханізовані транспортні роботи.

Технічна частина.

1.2.1. Перенесення матеріалів (вантажів).

1.2.2. Укладення матеріалів у контейнери, пакети, штабелі та на піддони.

1.2.3. Перевезення матеріалів (вантажів) ручними візками.

1.2.4. Навантаження вручну матеріалів (вантажів) на транспортні засоби та розвантаження з них.

1.2.5. Опускання цегли по лотку в котлован глибиною 5 м.

1.2.6. Опускання розчину по лотку в котлован глибиною 5 м.

1.2.7. Піднімання матеріалів вручну через блок.

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗОВАНІ І РУЧНІ ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ.

Вступна частина.

Глава 2.1. Механізовані земляні роботи.

Технічна частина.

2.1.1. Розпушування немерзлого ґрунту бульдозерами-розпушувачами.

2.1.2. Розпушування мерзлого ґрунту бульдозерами-розпушувачами.

2.1.3. Розпушування мерзлого ґрунту екскаваторами, обладнаними клин-молотом.

2.1.4. Нарізання прорізів у мерзлому ґрунті баровою машиною.

2.1.5. Зрізання рослинного шару бульдозерами.

2.1.6. Зрізання рослинного шару грейзерами.

2.1.7. Розробка ґрунту при влаштуванні виїмок та насипів екскаваторами-драглайн.

2.1.8. Розробка ґрунту при влаштуванні виїмок та насипів одноківшовими екскаваторами, обладнаними прямою лопатою.

2.1.9. Розробка ґрунту при влаштуванні виїмок та насипів гідравлічними одноківшовими екскаваторами, обладнаними зворотною лопатою.

2.1.10. Розробка ґрунту в котлованах і траншеях одноківшовими екскаваторами-драглайн.

2.1.11. Розробка ґрунту у котлованах одноківшовими екскаваторами, обладнаними зворотною лопатою.

2.1.12. Розробка ґрунту в траншеях одноківшовими екскаваторами, обладнаними зворотною лопатою.

2.1.13. Розробка ґрунту в траншеях екскаваторами, обладнаними планувальним ковшем.

2.1.15. Розробка ґрунту одноківшовими екскаваторами, обладнаними грейферним ковшем.

2.1.16. Розробка ґрунту в нагірних і водовідвідних канавах одноківшовими екскаваторами-драглайн.

2.1.17. Розробка ґрунту в нагірних і водовідвідних канавах одноківшовими екскаваторами, обладнаними зворотною лопатою з профілювальним ковшем із зубами.

2.1.18. Розробка немерзлого ґрунту траншейними роторними екскаваторами.

2.1.19. Розробка мерзлого ґрунту траншейними роторними екскаваторами.

2.1.20. Розробка ґрунту траншейними ланцюговими екскаваторами.

2.1.21. Розробка і переміщення ґрунту скреперами.

2.1.22. Розробка і переміщення нескельного ґрунту бульдозерами.

2.1.23. Переміщення розпушеного мерзлого ґрунту бульдозерами.

2.1.24. Переміщення підірваної скельної породи бульдозерами.

2.1.25. Розробка і переміщення ґрунту причіпним грейдером.

2.1.26. Розробка ґрунту грейдер-елеваторами.

2.1.27. Буріння ям бурильно-крановими машинами.

2.1.28. Розрівнювання ґрунту бульдозерами при відсипанні насипів.

2.1.29. Ущільнення ґрунту причіпними котками.

2.1.30. Ущільнення грунту причіпним решітчастим котком.

2.1.31. Ущільнення грунту самохідними котками.

2.1.32. Ущільнення грунту віброкотками.

2.1.33. Ущільнення грунту ґрунтоущільнювальною машиною.

2.1.34. Засипання траншей і котлованів бульдозерами.

2.1.35. Попереднє планування площ бульдозерами.

2.1.37. Планування верху земляних споруд грейдерами.

2.1.38. Нарізання зливної призми земляних споруд грейдерами.

2.1.39. Планування укосів насипів та виїмок автогрейдерами.

2.1.40. Планування укосів бульдозерами, обладнаними укісниками.

2.1.41. Планування укосів земляних споруд екскаваторами-драглайн з ковшем із суцільним різальним краєм.

2.1.42. Планування укосів земляних споруд екскаваторами, обладнаними планувальним ковшем.

2.1.43. Нарізання і планування кюветів.

2.1.44. Закріплення укосів земляних споруд механізованою сівбою багаторічних трав.

2.1.45. Закріплення укосів земляних споруд гідро сівбою багаторічних трав.

2.1.46. Планування грунтових доріг автогрейдером.

Глава 2.2. Ручні земляні роботи.

Технічна частина.

2.2.1. Розробка немерзлого грунту в котлованах і траншеях.

2.2.2. Розробка мерзлого грунту у котлованах і траншеях.

2.2.3. Розробка грунту в перемичках траншей для укладання трубопроводів.

2.2.4. Розробка грунту в ямах під будівельні конструкції.

2.2.5. Улаштування і розбирання кріплення стінок траншей, котлованів та ям.

2.2.6. Розробка грунту в мах для стояків, стовпів, огорожі, стовпчиків під підлогові лаги.

2.2.7. Розробка грунту в кюветах.

2.2.8. Розробка грунту, навантажування в автомобілі-самоскиди і розвантажування грунту.

2.2.9. Розпушування грунту.

2.2.10. Відкидання грунту.

2.2.11. Приймання і розрівнювання грунту на відвалі при розвантажуванні його з автомобілів-самоскидів.

2.2.12. Засипання грунтом траншей, пазух котлованів і ям.

2.2.13. Трамбування грунту.

2.2.14. Планування площ, укосів і верху полотна насипу та виїмок.

2.2.15. Зрізання грунту і планування укосів виїмок, розроблювання механізованим способом.

РОЗДІЛ 3. КАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ.

Технічна частина.

Глава 3.1. Мурування.

3.1.1. Улаштування фундаментів, стін і стовпів з бутового каменю, бутобетону та інших матеріалів.

3.1.2. Ізоляція фундаментів.

3.1.3. Мурування стін з цегли.

3.1.4. Мурування стін будівель полегшених конструкцій з цегли.

3.1.5. Мурування стін з бетонних каменів.

3.1.6. Мурування простих стін із суцільних поздовжніх повнотілих половинок бетонних каменів з облицюванням цеглою.

3.1.7. Мурування стін з порожнистих керамічних каменів з облицюванням цеглою.

3.1.8. Мурування зовнішніх стін із звичайної глиняної цегли з повітряним прошарком товщиною 4 см.

3.1.9. Мурування стін з каменю-черепашнику.

3.1.10. Мурування стовпів з каменю-черепашнику.

3.1.11. Мурування парапету і карнизу з цегли.

3.1.12. Мурування склепінь і арок з цегли.

3.1.13. Мурування стовпів з цегли.

3.1.14. Мурування елементів огорож із силікатної цегли.

3.1.15. Улаштування перегородок.

3.1.16. Улаштування каркасних стін, перегородок з порожнистих склянок блоків і отворів.

3.1.17. Улаштування перегородок з коробчатого профільного будівельного скла перерізом 244х50 мм.

3.1.18. Установлення блоків склопрофіліту у металеві обов’язки.

3.1.19. Улаштування вентиляційних канатів і труб.

3.1.20. Укладання брускових перемичок.

3.1.21. Укладання залізобетонних кам’яних конструктивних елементів деталей вручну.

3.1.22. Вкладання в стіни сталевих елементів і деталей.

3.1.23. Розшивання швів.

3.1.24. Улаштування і розбирання інвентарних риштувань для мурування.

3.1.25. Різні роботи.

Глава 3.2. Приготування розчинів.

3.2.1. Механізоване приготування розчинів.

3.2.2. Приготування розчинів вручну.

3.2.3. Механізоване гасіння вапна.

Глава 3.3. Побутові печі.

Технічна частина.

3.3.1. Мурування печей і вогнищ.

3.3.2. Мурування димових труб.

3.3.3. Облицювання печей і вогнищ кахлями.

3.3.4. Улаштування метало вех кухонних печей.

3.3.5. Встановлення тимчасових металевих печей.

РОЗДІЛ 4. МОНТАЖ ЗБІРНИХ ТА УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ.

Технічна частина.

Глава 4.1. Будівлі та промислові споруди.

Технічна частина.

4.1.1. Установлення фундаментальних блоків або плит.

4.1.2. Установлення ростверків і оголовків паль.

4.1.3. Установлення блоків і балок ростверка.

4.1.4. Установлення стінових блоків.

4.1.5. Укладання залізобетонних блоків при муруванні цегляних стін.

4.1.6. Установлення колон і капітелей.

4.1.7. Монтаж залізобетонних рам типу РП-21-IVа автокранами.

4.1.8. Укрупнене складання ферм.

4.1.9. Монтаж аркових панелей пневмоколісними кранами.

4.1.10. Установлення ригелів, прогонів, балок і ферм.

4.1.11. Укладання плит перекриття і покриття.

4.1.12. Встановлення панелей стін, перегородок, парапетних і карнизних плит.

4.1.13. Встановлення панелей екранів і укладання плит козирків входів та опорних стояків.

4.1.14. Установлення сходових маршів або укладання плит сходових площадок.

4.1.15. Установлення сходового огородження.

4.1.16. Установлення елементів балконів і лоджій.

4.1.17. Установлення залізобетонних об’ємних блоків будинків.

4.1.18. Установлення блоків санітарно-технічних вузлів вентиляційних блоків і труб сміттєпроводів.

4.1.19. Установлення об’ємних блоків та панелей ліфтових шахт.

4.1.20. Установлення панелей стін резервуара.

4.1.21. Установлення залізобетонних віконних блоків.

4.1.22. Установлення санітарно-технічних кабін.

4.1.23. Улаштування огорожі із збірних залізобетонних елементів.

4.1.24. Укладання залізобетонних лотків.

4.1.25. Укладання опорних подушок.

4.1.26. Укладання плит основи під підлогу розміром на кімнату.

4.1.27. Антикорозійне покриття зварних з’єднань.

4.1.28. Кріплення внутрішніх і зовнішніх стінових панелей металевими скобами.

4.1.29. Кріплення гіпсобетонних перегородок скобами та голками.

4.1.30. Замонолічування стиків конструкцій.

4.1.31. Заливання швів панелей стін і плит перекриття та покриття.

4.1.32. Ізоляція та герметизація стикових і деформаційних швів.

4.1.33. Конопачення, зачеканювання та розшивання швів.

4.1.34. Улаштування цементного підстильного шару під стінові блоки.

4.1.35. Замонолічування отворів у порожнистих плитах перекриття.

4.1.36. Замонолічування монтажних отворів або прорізів об’ємом до 0,5 м3.

4.1.37. Монтаж перегородок з гіпсокартонних листів на металевому каркасі.

Глава 4.2. Улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

Технічна частина.

                  А. Опалубні роботи.

Технічна частина.

4.2.1. Установлення риштування для підтримування опалубки.

4.2.2. Установлення та розбирання дерев’яної та деревометалевої опалубки.

4.2.3. Улаштування та розбирання підвісної опалубки перекриття.

4.2.4. Устаткування та розбирання опалубки стінок резервуарів і бункерів.

4.2.5. Устаткування і розбирання металевої опалубки.

4.2.6. Устаткування та знімання металевої блоково-переставної опалубки.

4.2.7. Улаштування та розбирання дерев’яної щитової опалубки стінок підпідлогових каналів.

4.2.8. Укрупнене складання деревометалевих щитів опалубки та розбирання укрупнених щитів.

4.2.9. Установлення та розбирання дерев’яних пробок у бетонних і залізобетонних конструкціях.

4.2.10. Установлення сталевих закладних деталей в опалубку.

4.2.11. Різні опалубні роботи.

                  Б. Арматурні роботи.

Технічна частина.

4.2.12. Установлення арматурних сіток та каркасів.

4.2.13. Укладання арматурної сітки методом безперервного розкочування рулону.

4.2.14. Установлення та в’язання арматури окремими стрижнями.

                  В. Бетонні роботи.

Технічна частина.

4.2.15. Приготування бетонної суміші в окремо стоячих бетонозмішувачах.

4.2.16. Подавання бетонної суміші бетононасосами.

4.2.17. Укладання бетонної суміші в конструкції.

4.2.18. Установлення та знімання панелей і електродів для електропрогрівання бетону.

4.2.19. Підливання бетонної суміші під устаткування.

4.2.20. Залізнення бетонних поверхонь.

4.2.21. Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну.

4.2.22. Різні бетонні роботи.

4.2.23. Свердління отворів у залізобетонних конструкціях за допомогою верстата з алмазними кільцевими свердлами.

РОЗДІЛ 5. ТЕСЛЯРСЬКІ І СТОЛЯРНІ РОБОТИ У БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ.

Вступна частина.

Глава 5.1. Риштування, естакади та стрем’янки.

5.1.1. Інвентарні риштування та естакади.

5.1.2. Неінвентарні риштування.

5.1.3. Риштування.

5.1.4. Стрем’янки.

Глава 5.2. Складання і улаштування дерев’яних конструкцій.

Технічна частина.

5.2.1. Фундаменти та цоколі.

5.2.2. Стіни.

5.2.3. Перегородки.

5.2.4. Перекриття.

5.2.5. Покрівлі.

5.2.6. Укладання деревноволокнистих плит по залізобетонних плитах покриття.

5.2.7. підшивання карнизів.

5.2.8. Улаштування ганків-площадок, східців, терас, веранд і тамбурів.

5.2.9. Заповнення прорізів.

5.2.10. Простругування елементів заповнення прорізів.

5.2.11. Встановлення ущільнювального шнура.

5.2.12. Тимчасове заповнення віконних прорізів поліетиленовою плівкою.

5.2.13. Складання і встановлення вбудованих, прибудованих та антресольних шаф.

5.2.14. Закладання деревостружковими плитами ніш розміром до 2,7х0,6 м.

5.2.15. Установлення радіаторної огорожі.

5.2.16. Установлення шаф для пожежних шлангів у бетонних та цегляних стінах.

5.2.17. Установлення холодильних шаф у нішах стін.

5.2.18. Устаткування поручнів.

5.2.19. Складання і установлення вентиляційних шахт.

5.2.20. Улаштування каркасів під обшивання фанерою, сухою штукатуркою, плитами ДВП і ДСП.

5.2.21. Облицювання поверхні стін і стелі.

5.2.22. Улаштування екранів з азбестоцементних листів на балконних решітках огорожі.

5.2.23. Заготівля азбестоцементних хвилястих листів.

5.2.24. Улаштування тимчасової огорожі сходових маршів.

5.2.25. Установлення кріпильних стояків у дверних і віконних прорізах будинків.

5.2.26. Виготовлення і устаткування малих форм.

5.2.27. Складання і установлення огорожі.

5.2.28. Антисептування та вогнезахист деревини.

Глава 5.3. Будівельні тимчасові споруди.

Технічна частина.

5.3.1. Виконробські і прохідні приміщення.

5.3.2. Навіси і сараї.

5.3.3. Сторожові будки, душові і туалети.

Глава 5.4. Монтаж мобільних (інвентарних) будинків з об’ємних блоків контейнерного типу.

5.4.1. Навантажування на автотранспорт блок-контейнерів для транспортування їх до місця монтажу.

5.4.2. Монтаж двоповерхових допоміжних збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будинків з блок-контейнерів.

5.4.3. Закладання зовнішніх стиків між поверхами і в покрівлі будинків з блок-контейнерів нащільниками.

5.4.4. Закладання стиків всередині будинків в прорізах між блок-контейнерами.

5.4.5. Монтаж збірно-розбірних комбінованих дерев’яних житлових будинків.

5.4.6. Монтаж мобільних (інвентарних) збірно-розбірних будинків з двох блок-контейнерів.

Глава 5.5. Обробка лісоматеріалів ручним інструментом.

Технічна частина.

5.5.1. Обтісування колод і дощок.

5.5.2. Затісування кінців колод і дощок.

5.5.3. Обстругування лісоматеріалів.

5.5.4. Обкорування колод і пластин.

5.5.5. Поперечне перепилювання лісоматеріалів.

5.5.6. Свердління отворів.

5.5.7. Довбання гнізд.

5.5.8. Виготовлення врубок, прилягань і схрещень колод та брусів.

5.5.9. З’єднання колод і брусків.

5.5.10. З’єднання пластин і дощок.

Глава 5.6. Різні роботи.

5.6.1. Різні роботи.

5.6.2. Забивання скоб.

5.6.3. Установлення болтів і хомутів.

5.6.4. Встановлення дерев’яних ящиків на балконах для квітників.

5.6.5. Виготовлення рам під мотори.

5.6.6. Виготовлення пірамід для зберігання кисневих балонів.

5.6.7. Установлення прапоротримача.

5.6.8. Виготовлення інвентарю і дрібних виробів вручну.

РОЗДІЛ 6. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ.

Вступна частина.

6.1. Покриття покрівлі механізованим способом.

6.2. Покриття покрівлі наплавленим руберойдом.

6.3. Покриття покрівель рулонними матеріалами вручну.

6.4. Різні роботи.

6.5. Покриття покрівлі профільованими азбестовими листами.

6.6. Покриття окремих елементів і обробка прилягань покрівлі з рулонних і штучних матеріалів покрівельною листовою сталлю із заготівлею картин.

6.7. Виготовлення карнизних звисів і підвіконних відливів механізованим способом.

6.8. Заготівля і встановлення ковпаків, зонтів та дефлекторів на димові та вентиляційні труби.

6.9. Складання і навішування водостічних труб.

6.10. Навішування водостічних труб з площадки телескопічної вишки із закріпленням рогачів за допомогою монтажного пістолета.

6.11. Виготовлення деталей водостічних труб з покрівельної листової сталі.

6.12. Оббивання дерев’яних поверхонь листовою сталлю.

6.13. Улаштування пароізоляції.

6.14. Улаштування теплоізоляції.

6.15. Улаштування стяжки.

6.16. Покриття покрівлі рулонним бризолом.

6.17. Улаштування тришарової покрівлі з холодних бітумних мастик.

6.18. Улаштування броньованого шару наливної покрівлі з бітумної мастики і щебеню.

6.19. Улаштування броньованого шару наливної покрівлі з бутумно-емульсійних  мастик і гравію.

6.20. Улаштування водо ізоляційної  наливної покрівлі на основі бутумно-емульсійних  мастик.

6.21. Улаштування без рулонного покрівельного покриття з холодних асфальтових мастик (кровеліт) у три шари.

6.22. Улаштування асфальтової стяжки по шлаковому утеплювачу.

6.23. Улаштування цементної стяжки з подаванням розчину розчинонасосом по сипкому утеплювачу.

6.24. Улаштування гідроізоляції із скло сітки на бітумно-кукерсольній мастиці.

6.25. Ізолювання суміщеної покрівлі в чотири шари м’яких  деревноволокнистих плит розміром 1,2х1,4 м.

6.26. Улаштування покриття з шлакоповсті і бетонних плит розміром 960х600х40 мм.

6.27. Утеплювання покрівлі плитами пінопласту.

6.28. Утеплювання суміщеної покрівлі фіброцементними плитами розміром 1500х500х70 мм в три шари.

6.29. Утеплення суміщеної покрівлі піносилікатними, газобетон ними платами в один шар насухо.

6.30. Утеплення суміщеної покрівлі піно полістирольними або піносилікатними плитами товщиною до 50 мм в один шар на бітумній мастиці.

6.31. Утеплення покрівлі піносклоблоками площею до 0,3 м2 і товщиною 100 мм.

6.32. Утеплення покрівлі скловолокнистими плитами.

6.33. Утеплення покрівлі пінобетонною крихтою при товщині шару до 150 мм.

6.34. Утеплення покрівлі пінобетонними плитами площею до 0,5 м2 і товщиною до 120 мм.

6.35. Утеплення покрівлі нестандартним пінобетоном.

6.36. Утеплення бортових плит ліхтарів нестандартними плитами пінобетону.

6.37. Подрібнення газобетону сокирою для влаштування вирівнювального шару покрівлі.

6.38. Утеплення покрівлі оргалітом.

6.39. Утеплення суміщеної покрівлі керамзитом при товщині шару 250-400 мм.

6.40. Утеплення перекриття горищ керамзитом при товщині шару до 120 мм.

6.41. Виготовлення поліетиленових зливостоків з труб діаметром 100 мм.

6.42. Улаштування зливної каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм усередині приміщення.

6.43. Покриття покрівлі середньої складності подвійними картинами з оцинкованої покрівельної сталі.

6.44. Обробка покрівельною сталлю температурних швів з готових картин розміром 1420х700 мм.

6.45. Обшивання димовентиляційних труб перерізом 1,6х0,5 м поверх покрівлі покрівельною листовою сталлю на висоту до 1 м.

6.46. Оббивання вентиляційних камер покрівельним залізом.

6.47. Установлення на суміщених покрівлях водостічних воронок з диском діаметром 350-400 мм.

6.48. Складання і навішування водостічних труб з телескопічної вишки.

6.49. Улаштування балконних металевих звисів з кріпленням їх сталевими дюбелями.

6.50. Виготовлення секційних колін для витяжки до газових колонок.

6.51. Встановлення металевих захисних сіток розміром 150х100 см на гачки усередині ліхтарів під склопакети.

6.52. Виправлення віконних зливів з оцинкованої сталі.

6.53. Просушування вологих місць основи під покриття за допомогою пальника.

6.54. Улаштування полегшеного покриття з профілювальних сталевих листів розміром 6000х820х1 мм.

6.55. Улаштування рулонної покрівлі з руберойду марок РУМ-350 і РУК-120 з розчиненням мастикового шару.

6.56. Покриття покрівлі хвилястими листами скловолокнистого пластика.

6.57. Покриття покрівлі середньої складності оцинкованою покрівельною сталлю (подвійними картинами) при ремонті будівлі.

6.58. Утеплення плит покриття газобетоном.

6.59. Улаштування тришарової покрівлі з руберойду з готових картин площею до 2 м2 на холодних мастиках.

6.60. Улаштування захисного шару покрівлі з щебеню на дьогтевій мастиці.

6.61. Улаштування рулонної покрівлі в три шари на кукерсольній мастиці.

Додатки.

Додаток А. Усереднені коефіцієнти до норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються в зимових умовах.

Додаток Б. Температурні зони України.

Додаток В. Розподіл будівельних і монтажних робіт за групами для нарахування коефіцієнтів до норм часу.

Додаток Д. Перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими й особливо шкідливими умовами праці, на яких збільшуються годинні тарифні ставки робітникам за умови праці на будівництві та ремонтно-будівельних роботах.

Додаток Е. Нормативні бланки, що застосовуються при нормуванні праці робітників.

Додаток Ж. Правила заокруглення значень замірів часу та будівельної продукції.

Додаток З. Нормативи на підготовчо-заключну роботу та відпочинок для застосування при проектуванні норм праці на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Додаток И. Норми на підготовчо-заключну роботу та відпочинок для застосування при проектуванні норм праці на роботи, які виконуються в підсобних виробництвах будівельно-монтажних організацій.

Додаток К. Правила заокруглення норм часу при їх проектуванні.

Додаток Л. Паспорт норми.

Додаток М. Перелік і коротка характеристика ґрунтів і порід.

Додаток Н. Показники розпушення ґрунтів і порід.

Додаток П. Коефіцієнти використання одноківшових екскаваторів за годину зміни.

Додаток Р. Коефіцієнти використання часу, прийняті при розрахунку норм продуктивності землерийних машин (крім розробки ґрунту екскаваторами).

Додаток С. Об’ємна масу матеріалу.

Додаток Т. Транспортні та вагові характеристики найважливіших будівельних матеріалів.

Додаток У. Об’єм 100 м пиломатеріалів, м3.

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року